Sorpční trubičky pro eluci rozpouštědlem jsou určeny pro odběry plynů a par z ovzduší pomocí pumpiček s nízkým průtokem. Odběry se provádějí při průtocích řádově desítky až stovky ml/min. Sorbent v trubičce je rozdělen do dvou částí – první slouží pro zachycení vzorku, druhá část (kontrolní zóna) slouží ke zjištění, zda nedošlo k průrazu. Skleněná trubička se poté rozdrtí, provede se eluce rozpouštědlem (např. CS2) a vzorek se analyzuje.

Dodáváme sorpční trubičky od firem: SENSIDYNE a SUPELCO (ORBO)
Použitelnost různých typů sorpčních trubiček podle odpovídajících metod včetně analytické koncovky je uvedena v přehledu GILIAN Air Sampling Guide

Držáky sorpčních trubiček

rzak20sorpcnich20trubicek-kopie.gif

  • Trubičky v držáku jsou upevněny k oděvu v dýchací zóně pracovníka
  • Manifold – držák trubiček je dodáván jako jedno- až šestipozicový.
  • Možnost použití různého průtoku pro jednotlivé odběrové trubičky při konstantním tlaku.

Více informací  v přehledu GILIAN Tube Holders and Accessories

Sorpční trubičky pro tepelnou desorpci

drzak20trubicek20pro20tepelnou20desorpci-kopie.jpg

Vzorek je pomocí pumpy s malým průtokem odebírán na nerezové trubičky plněné sorbentem (Tenax, Carbotrap, Carboxen ap.). Trubičky se dodávají buď plněné od výrobce nebo prázdné, které si může uživatel sám naplnit zvoleným sorbentem. Vzorek je poté tepelně desorbován v zařízení pro tepelnou desorpci a analyzován pomocí GC.

Pokud si uživatel trubičky pro eluci rozpouštědlem nebo tepelnou desorpci plní sám, můžeme dodat řadu sorbentů.

LpDNPH kolonky

lpdnph20kolonky-kopie-kopie-330x143.jpg

Používají se k odběrům karbonylových sloučenin (např. formaldehydu) ve venkovním, vnitřním a pracovním ovzduší. Karbonyly jsou zachyceny na sorbetu (silikagel pokrytý 2,4-dinitrofenylhydrazinem), se kterým reagují za vzniku derivátů hydrazonu. Následně jsou eluovány acetonitrilem a analyzovány  metodou HPLC.

 

Polyuretanové pěny (PUF)

polyuretanove20peny-kopie-2-240x171.jpg

Polyuretanové pěny se sorbenty se používají při odběrech pesticidů, PCB, PAH, Dioxinů atd. z vnitřního, venkovního a pracovního ovzduší.

Small PUF (Low Volume): průměr 22 mm, délka 76 mm, průtok řádově litry za minutu.

Large PUF (High Volume): průměr 60 mm, délka 76 mm, průtok řádově desítky až stovky l/min. Látky adsorbované na polyuretanové pěně jsou extrahovány (Soxhlet, PSE, ASE apod.) a následně analyzovány, nejčastěji plynovou chromatografií.

Membránové filtry, kazety, cyklony

Kazety:

cassettes-general-image.jpg

37 mm – dvoudílné a trojdílné
25 mm – trojdílné – pro odběr azbestu

K příslušenství k pumpičkám patří v první řadě filtrační kazetová pouzdra, do kterých se umisťují filtry. Kazety jsou o velikosti 37 nebo 25 mm. Větší (37 mm) mohou být dvou nebo třídílné a používají se ke vzorkování většiny prachů a par.
25mm pouzdra jsou vždy ze tří částí a splňují veškeré požadavky na vzorkování azbestu dle NIOSH, OSHA i EPA.
Výhodou třídílných kazet je možnost open-face vzorkování azbestu a jemu podobných vláken. Tedy vzorkování bez uzavření filtru v kazetě, kdy se jedna část kazety před vzorkováním odstraní.

Filtry:

Filtry do kazet mohou být z PVC, teflonu, skleněných vláken, stříbra, křemenné nebo MCE. Kolem kazety se nanáší smršťovací těsnění z celulózy tak, aby se vytvořilo pevné utěsnění.

 

Držák kazet:

drzak20kazet-kopie-2-183x300.jpg

Držák sestává z hadičky a svorky pro připevnění kazety k oděvu do dýchací zóny pracovníka

 

Cyklony:

cyclone.png

Další možností pro vzorkování je použití cyklonu, který je navržen tak, aby oddělil dýchatelný podíl prachu od nerespirační frakce, tj. zachytil částice s průměry v rozmezí od 0.2 do 10 µm, což je právě ta velikost částic, která je schopná zapříčinit při dlouhodobé expozici plicní onemocnění.
Jednotka se skládá z dvoustupňového cyklónu s odlehčeným hliníkovým rámem, na který je upevněna standardní třídílná 37mm filtrační kazeta s filtrem. Když vzduch vstupuje do cyklonu při rychlosti 1.7 l/min, větší nerespirační částice se odstředivě oddělí a menší dýchatelné částice přecházejí do kazety, kde se zachycují na filtr.

Kalibrační nádoba:

cyclone-calibration-jar.png

Cyklon má pouze jeden výstup na hadičku, proto se při kalibraci pumpy používá kalibrační nádoba.

 

Inhalable Dust Samplery:

iom20sampler-kopie-kopie.jpg

IOM sampler pro sledování inhalabilní prašnosti. Vzduch je prosáván pomocí personálního čerpadla.

Odběrové vaky

odberove20vaky-kopie.png

Standardní odběrové vaky jsou v provedení Kynar a Tedlar k dispozici v objemech:
0.5 až 200 l, s jedním nebo se dvěma ventily. Další, méně používané odběrové vaky, jsou vyráběny z materiálů teflon, FEP i jiných inertních materiálů.

Tedlar PVF,
teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °C
Široký rozsah aplikací v ppm koncentracích včetně korozivních plynů a kapalných vzorků
Multivrstvý
(nylon + hliník + polyethylen)
Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní v Tedlaru, analyty citlivé na světlo
Teflon FEP,
teplotní odolnost -240 °C ~ 260 °C
Korozivní organická rozpouštědla, silné kyseliny a báze
Multivrstvý (11 vrstev PET, PA, Aluminum, PE), tloušťka 120 – 140 μm Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní v Tedlaru, analyty citlivé na světlo
Kynar PVDF,
teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °C
Korozivní a agresivní plyny a kapaliny
Mulivrstvý (11 vrstev PET, PA, Aluminum, PE), tloušťka 75 μm Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní v Tedlaru, Kynaru nebo FEP, analyty citlivé na světlo. Pětidenní stabilita analytů.
Polyester Pro uchovávání vzorků do 24 hodin
Ethylenvinyl alcohol (EVOH) Pro uchovávání vzorků do 24 hodin
Polyfluorový film (obdoba Tedlaru s vyšším obsahem fluoru v plastu), teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °C Pro odběry korozivních analytů v nízkých koncentracích (ppm a ppb) náhrada Tedlarových vaků.
Materiál vaku Aplikace

 

Katalogizované objemy (l): 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 15; 20; 30; 40. Možnost výroby vaků na zakázku.

 

Materiál ventilku Septum Způsob ovládání Typ a průměr olivky
1 PC Ano Otočný uzávěr Boční 6.35 mm
2 PP Ano (vyměnitelné) Otočný uzávěr Boční 4.76 mm
3 PTFE Ne Otočný uzávěr Boční 6 mm
4 PC Ano Víčko Vertikální 6 mm
5 PTFE Ano Víčko Vertikální 6 mm/ 8 mm
6 ABS Ne Otočný uzávěr Vertikální 5 mm
7 PTFE Ne Otočný uzávěr Vertikální 6 mm
8 PC Ne Víčko + otočný uzávěr Vertikální 6 mm
9 ABS Ne Otočný uzávěr Boční 6 mm

 

vaky

vaky

Odběrové vzorkovnice

Odběrové vzorkovnice na plyny (myši) jsou vhodné pro odběr a transport plynných vzorků. Pro analýzu se přes
ventil nebo septum odebírá potřený díl vzorku, který je analyzován zpravidla metodou GC.

Skleněné vzorkovnice

skleněné

Dodávají se se skleněnými nebo teflonovými kohouty některé i s vyměnitelnými septy.
Dostupné objemy 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml a 2 000 ml.

Kovové cylindry

kovové

Vyrábí se z nerezové oceli, uvnitř elektrolyticky leštěné popř. potažené vrstvičkou teflonu. Odolávají tlaku 120 bar, některé až 340 bar. Na koncích jsou vybaveny ventily, mohou mít vsazené i septum. Dostupné objemy: 75, 150 a 500 ml.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru