elkokapacitní vakuové odpadky Hettich jsou primárně určeny pro rychlé paralelní odpařování většího počtu vzorků do sucha. Jsou koncipované pro výzkumné, farmaceutické a další  laboratoře pro uchovávání čistých látek a izolovaných frakcí v suchém stavu pro pozdější experimenty.

CombiDancer                                                CombiDancer

Přístroj je založen na stejném principu jako MicroDancer a nabízí také obdobné aplikační využití. Je však určen pro větší série vzorků a nabízí větší flexibilitu v nastavení parametrů, větší kapacitu paměti pro ukládání metod a možnost ovládání z PC.

 • Objem vzorků od několika mikrolitrů až 100 ml.
 • CombiDancer je 3 – 10x rychlejší než klasické odpařováky/koncentrátory.
 • Vhodný jak pro těkavá rozpouštědla (deriváty éteru), tak i vysokovroucí rozpouštědla (voda, DMFA, DMSO,
  acetonitril-voda a další).Chemicky odolná membránová pumpa neobsahuje olej a neprojevuje se zde hysterese.
 • Orbitální třepání (vortexing) výrazně urychluje odpařování a je nastavitelné v širokém rozsahu hodnot.
 • Povrch vzorku je zahříván infračerveným světlem umístěným ve víku evaparátoru. Rovnoměrné temperování vnitřního prostoru urychluje proces odpařování a zabraňuje kondenzaci rozpouštědla na stěnách.
 • Teplotní senzor na spodní části zásobníku nádobek (může být instalovaný i přímo v zásobníku) umožňuje kontrolu zahřívání při odpařování.
 • Možnost vypnutí světla ve vakuové nádobě pro světlo-citlivé vzorky.
 • Pamět pro uložení až 99 odpařovacích programů.
 • Možnost odpařování v různých typech nádobek – velké zkumavky, viálky, Falcon zkumavky, deep well nebo mikrotitrační destičky.
 • Zásobníky nádobek jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku, což je lehký materiál s vysokou tepelnou vodivostí. Lze také dodat zásobníky podle požadavků uživatele.
 • Automatizace a reprodukovatelnost procesu, možnost kontroly procesu přes PC.
 • Možnost kondenzační recyklace rozpouštědla.

Podrobnější informace naleznete v prospektu CombiDancer.

Brožury, Technické specifikace

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru