Všechny typy koncentrátorů v nabídce výrobce Porvair pracují s ohřátým inertním plynem, kterým jsou zahušťovány vzorky nejen v mikroplatech. Volitelné příslušenství umožňuje zahušťovat vzorky v 24, 96 nebo 384 pozicových platech, nebo v chromatografických vialkách o vnějším průměru 12 nebo 13,75 mm. Koncentrátory jsou vhodné pro odpařování běžně používaných organických rozpouštědel jako je dichlormethan, methanol, acetonitril nebo hexan. Přístroje nejsou určeny pro vysokovroucí rozpouštědla jako DMF, DMSO a vodu.

Rychlost odpařování lze ovlivnit také volbou tvaru jehel v sušícím nástavci přístroje. Jehly ve tvaru spirály pro 96ti pozicový formát, který vortexovým efektem zvýší plochu odpařované kapaliny a urychlý tak proces odpařování. Jehly s rovným tvarem v 24, 96 a 384 pozicovém uspořádání nabízí pomalejší proces odpařování, ale lze je oproti spirálovitým jehlám použít v kombinaci v s platy, které mají tvar dna jamek ve tvaru „V“.

Koncentrátory MiniVap

  • Ruční nastavení teploty, průtoku plynu a polohy sušícího nástavce nad platem se vzorky
  • Volitené příslušenství (24 pozicové) pro možnost odpařování rozpouštědel ve vialkách
  • Malé rozměry přístrojů umožňují snadné umístění v digestoři
  • Jednopozicový (MiniVap) nebo dvoupozicový (MiniVap Gemini) modelMiniVap

 

 

 

 

 

Koncentrátory Ultravap

Koncentrátory řady Ultravap rozšiřují možnosti základních modelů MiniVap o programovací funkce a automatizaci odpařování příp. možnost komunikace s dalšími přístroji (podavači) pro zajištění kontinuálního procesu v laboratoři.

UltraVap

Součástí koncentrátoru Ultravap Levante je barevná dotyková obrazovka, zabudovaná motorizovaná jednotka (posun sušícího nástavce o 0,1 cm) a vestavěný ventilátor pro lepší odvětrávání par rozpouštědel z prostoru přístroje. Mimo možnosti ukládání pěti přednastavených koncentračních metod lze na obrazovce sledovat aktuální hodnoty teploty, průtoku plynu, pozici sušícího nástavce a časový průběh metody. Metodu odpařování lze nastavit v několika krocích.

V přístroji lze použít mimo 24, 48, 96 a 384 pozicových plat i zkumavky až do výšky 80 mm a chromatografické vialky 2 ml nebo vialky 2 dram (7,39 ml).

Vstup RS232 umožňuje řídit proces přes počítač nebo robot. Přístroj je kompatibilní s podavači s dlouhým chapadlem.

Ultravap Mistral je nejsofistikovanějším modelem v nabídce výrobce Porvair. Tento model nabízí propojení s dalšími roboty značek Hamilton, Tecan, Perkin Elmer, Ceckman Coulter nebo Agilent díky svému automatickému výsuvnému ramenu, na kterém je umístěno plato se vzorky. Model je kompatibilní s 24, 48, 96 a 384 pozicovými platy, chromatografickými vialkami 2 ml a vialkami 1 nebo 2 dram (7,39 ml). Možnost ukládání metod je oproti modelu Ultravap Levante rozšířena na 15 multikrokových programů. Každý program může obsahovat 5 ramp. Standardně lze stejně jako Ultravap Levante umístit sušící nástavec přístroje až do výšky 80 mm, model Ultravap Mistral XT nabízí zvýšit pozici sušícího nástavce až do 100 mm. Ovladač koncentrátoru Ultravap Mistral nabízí různé úrovně vstupu (uživatel, správce) a je zabezpečen heslem. Jednotku lze propojit přes CAN nebo RS232 interface s dalšími přístroji a ovladači.

Mistral

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru