Sušárna s možností připojení zdroje vakua a regulací tlaku uvnitř sušárny, případně sušení v inertním prostředí. Teplotní rozsah od + 9 °C nad teplotou okolí do + 110 °C, skutečnou teplotu uvnitř komory lze kontrolovat na displeji. Funkce hodin v časovém rozsahu 0 – 99.59 h nebo 999.59 h – nastavení doby provozu – nastavení (odklad) doby zapnutí – provoz při zadané teplotě po nastavenou dobu. Odvzdušňovací ventil s jemným nastavením, nepřímý přívod vstupujícího vzduchu, pojistný tlakový ventil.
Volbou topného výkonu od 0 do 100 % lze v případě potřeby dosáhnout pomalejšího náběhu teploty. Vestavěné rozhraní RS422 umožňuje dokumentovat průběh procesu v komoře pomocí PC. Pro tyto účely výrobce nabízí software ATP.COM, pomocí kterého lze získaná data archivovat, zpracovávat, tisknout protokoly GLP.
Tlaková pojistka znemožní topení při dosažení bezpečnostního tlaku v komoře nad 125 mbar. Všechny elektrické obvody jsou uloženy v přetlakovém obalu, který znemožňuje pronikání výbušných směsí par do těchto obvodů, a tím předchází jejich případnému zažehnutí. Při poklesu tlaku v obalu s elektrickými obvody dochází automaticky k odpojení přístroje. K provozování sušáren VDL musí uživatel mít k dispozici zdroj tlakového vzduchu min. 3 bar a zdroj vakua max. 125 mbar. Skříň pro umístění vakuové jednotky se objednává zvlášť.

Vakuové sušárny VDSerie VD

Vakuové sušárny VD mají provedení elektroinstalace IP 20 – nelze je tedy doporučit pro práci s těkavými, termolabilními či jinak nebezpečnými látkami.

Vakuové sušárny VDL

Vakuové sušárny VDL mají provedení elektroinstalace IP54, navíc jsou vybaveny dalšími bezpečnostními prvky.
Lze je tedy doporučit pro práci s těkavými, termolabilními či jinak nebezpečnými látkami.

Typ                Objem (L) 
VD 23              24
VD 56              55
VD 115           119Serie VDL

VDL 23             24
VDL 56             55
VDL 115          119

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru