Panely ClearSeq Cancer Research jsou katalogové designy zaměřené na cílové genové sady pro komplexní detekci somatických variant v solidních a krevních nádorech. Tyto panely byly vyvinuty ve spolupráci s předními odborníky v oblasti výzkumu rakoviny. Umožňují klinickým výzkumníkům spolehlivě odhalit mutace, indely a fúze genů z FFPE vzorků, krevních vzorků nebo vzorků kostní dřeně.

Experty optimalizovaný obsah

 • Obsahuje cílové oblasti, které byly předními odborníky v oblasti výzkumu rakoviny identifikovány jako často mutované při rakovinném onemocnění

Rychlá cesta k odpovědím

 • Ověřený, vysoce výkonný systém prób a efektivního pracovního postupu technologie SureSelect nebo HaloPlex zkracuje čas k získání výsledků a je kompatibilní s omezeným množstvím vstupních vzorků

Dokonalé řešení pracovního postupu

 • Pomocí softwaru SureCall lze ve 3 krocích získat ze surových dat roztříděné přítomné mutace

 

ClearSeq Cancer

ClearSeq Cancer je komplexní NGS target enrichment panel navržený specificky pro genetické mutace způsobující rakovinu v místech s vyšším výskytem mutací, tzv. hot-spots. Tato NGS aplikace se zaměřuje na sadu 47 genů, které kromě toho, že byly identifikovány jako oblasti častých výskytů mutací způsobujících různé typy rakoviny, byly též referovány jako terče působení protinádorových léčiv. COSMIC byla první referenční databází při navrhování tohoto panelu.

Panel je kompatibilní se systémy HaloPlexHS a HaloPlex Target Enrichment.

ClearSeq Cancer je vysoce výkonný systém vhodný pro vzorky zalité do parafínu po formalínové fixaci (FFPE). Takto připravený vzorek obsahuje často vysoce fragmentovanou DNA, což vede k nedostatečnému pokrytí cílových oblastí. FFPE také obvykle vytváří malé změny v jednotlivých bazích v sekvenci DNA. Na rozdíl od konkurenčních technologií HaloPlex pokrývá každou bázi několika amplikony, menší fragmenty slouží jako záloha pro delší fragmenty, jejichž sekvenace může selhat. Systém tak umožňuje značné pokrytí sekvenovaných cílových oblastí i u vysoce degradovaných FFPE vzorků.

 

Detaily a specifikace naleznete zde.

Manuály a protokoly naleznete zde.

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

 

ClearSeq Cancer, HS, ILM, 48 - pouze přes SureDesign

 • objednací číslo: G9931C 
 • Design ID: 00100-1407755742
 • velikost kitu: 48 reakcí
 • kit je kompatibilní se systémem HaloPlexHS
 • kit je určen pro platformu Illumina

ClearSeq Cancer, HS, ILM, 96 - pouze přes SureDesign

 • objednací číslo: G9931B
 • Design ID: 00100-1407755742
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit je kompatibilní se systémem HaloPlexHS
 • kit je určen pro platformu Illumina

ClearSeq, ILM, 16

 • objednací číslo G9903A
 • velikost kitu: 16 reakcí
 • kit obsahuje: próby, reagenci a HaloPlex Magnetic Beads
 • kit je určen pro platformu Illumina

ClearSeq, ILM, 96

 • objednací číslo G9903B
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit obsahuje: próby, reagenci a HaloPlex Magnetic Beads
 • kit je určen pro platformu Illumina

ClearSeq Cancer, HS, ION, 16

 • objednací číslo G9934A
 • velikost kitu: 16 reakcí
 • kit je kompatibilní se systémem HaloPlexHS
 • kit je určen pro platformu ION Torrent

ClearSeq Cancer, HS, ION, 96

 • objednací číslo G9934B
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit je kompatibilní se systémem HaloPlexHS
 • kit je určen pro platformu ION Torrent

ClearSeq Cancer, ION, 16

 • objednací číslo G9904A
 • velikost kitu: 16 reakcí
 • kit obsahuje: próby, reagenci a HaloPlex Magnetic Beads
 • kit je určen pro platformu ION PGM

ClearSeq Cancer, ION, 96

 • objednací číslo G9904B
 • velikost kitu: 96 reakcí
 • kit obsahuje: próby, reagenci a HaloPlex Magnetic Beads
 • kit je určen pro platformu ION PGM

 

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru