Lidská referenční RNA

Celková RNA, která byla získána z buněčných linií representující různé typy lidských tkání, byla poolována a DNA v ní byla odstraněna na nedetekovatelnou úroveň. Typické použití zahrnuje optimalizaci primerů/prób, jako standard pro relativní kvantifikaci a validaci bez nutnosti používat vlastní RNA nebo pro srovnání účinnosti qPCR napříč laboratořemi/platformami/experimenty.

 • větší konzistence než u referenčních RNA získaných z tkání
 • maximální reprezentace nízce, středně i vysoce zastoupených genových transkriptů
 • výroba a následná kontrola kvality pro zabezpečení minimální variability mezi jednotlivými loty
 • nedetekovatelná hladina DNA

Quantitative PCR Human Reference Total RNA

 • objednací číslo 750500
 • 25 ug

Myší referenční RNA

Celková RNA, která byla získána z buněčných linií representující různé typy myších tkání, byla poolována a DNA v ní byla odstraněna na nedetekovatelnou úroveň. Typické použití zahrnuje optimalizaci primerů/prób, jako standard pro relativní kvantifikaci a validaci bez nutnosti používat vlastní RNA nebo pro srovnání účinnosti qPCR napříč laboratořemi/platformami/experimenty.

Quantitative PCR Mouse Reference Total RNA

 • objednací číslo 750600
 • 25 ug 

Univerzální miRNA reference

Univerzální lidská miRNA reference je ideální kontrolou pro miRNA microarray nebo QRTPCR experimenty zaměřené na studium miRNA. Univerzální lidská miRNA reference může být také použita pro optimalizaci a standardizaci dalších aplikací zaměřených na analýzu lidské miRNA: Je složena z celkové RNA devíti různých lidských tkání nebo buněčných linií vybraných tak, aby došlo k optimálnímu zastoupení miRNA.

 • obsahuje širokou škálu miRNA molekul pro detekci naoříč genomem
 • obsahuje také mRNA, velké nekódující RNA (lncRNA) a piwi-interacting RNA (piRNA)
 • nejsou uměle připravené (non-synthetic) a nejsou tak limitované seznamem již charakterizovaných miRNA
 • kontrolovány pro přítomnost genomické DNA
 • připravovány ve velkých lotech s přísnou kontrolou kvality

Universal miRNA Reference Kit

 • objednací číslo 750700

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na dgg@hpst.cz.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru