SPE kolonky

Macherey-Nagel

Macherey-Nagel nabízí dvě základní řady SPE kolonek CHROMABOND/CHROMAFIX – silikagelové a polymerní (polystyren-divinylbenzen). Samostatnou skupinu SPE kolonek tvoří produkty pro speciální aplikace (analýzy léčiv, AOX, směsné kolonky, sušící kolonky, kolonky pro převedení analytů do jiného typu rozpouštědla). Základní přehled nabízených SPE produktů včetně cross-referencí najdete v odkazu Macherey-Nagel SPE přehled. Macherey-Nagel nabízí SPE produkty i ve formě kitů, jejichž přehled najdete v odkazu Macherey-Nagel SPE kity. SPE kolonky jsou nabízeny v různých objemech, velikostech s různými typy materiálů a sorbentů. Celkový přehled všech produktů SPE od Macherey-Nagel je ke stažení zde.
 

Speciální řadou SPE kolonek je řada CHROMABOND HR-Xpert, kterou tvoří pět typů RP polymerních a iontově výměnných kolonek:

 • Chromabond HR-X (hydrofobní PS/DVB kopolymer)Chromabond
 • Chromabond HR-XC (silný katex)
 • Chromabond HR-XA (silný anex)
 • Chromabond HR-XCW (slabý katex)
 • Chromabond HR-XAW (slabý anex)

Jde o inovovaný sorbent tvořený kulovitými částicemi speciálně vhodný pro analýzy ve farmacii a analýzy biologických vzorků. Sorbent má optimalizovanou pórovitou strukturu s velkým specifickým povrchem.

Bližší informace najdete v katalogu Moderní polymerní fáze CHROMABOND.

Další řady SPE produktů Macherey-Nagel:

 • směsi sorbentů QuEChERS se speciální fází silikagelu určené pro stanovování pesticidů při analýzách vzorků potravin – podrobnější informace najdete na str. 58 v katalogu SPE
 • spotřební materiál pro flash chromatografii – podrobnější informace najdete na v samostatném katalogu CHROMABOND Flash cartridges
 • pro analýzu akrylamidu v potravinách jsou vhodné kolonky CHROMABOND Carbon A
 • CHROMABOND-HLB fáze je vyvážená směs hydrofilně-lipofilního kopolymerního adsorbentu N-vinylpyrrolidon-divinylbenzenu je speciálně určena pro zakoncentrování polárních analytů z polárních matric; Je také vhodná pro polární organické látky jako sulfonamidy, pesticidy, chloramphenicol, kontrastní látky na bázi jódu

Vlastnosti:

 • velikost pórů 65 Å
 • specifický povrch 750 m2/g
 • stabilní v plném rozmezí pH (1 – 14)
 • sférické částice 30 μm nebo 60 μm (standard)
 • pro široké spektrum polárních látek
 • zvýšená retence pro polární látky
 • vysoká kapacita sorbentu
 • vysoká smáčivost sorbentu
 • rezistentní k vysychání
 • SPE kolonky (30 mg – 1 g), kartridže (50 mg – 350 mg), 96pozicové SPE destičky (10 mg – 60 mg)
   

Nabídka SPE kolonek od Macherey-Nagel je doprovázena bohatou aplikační podporou. Využití materiálů Macherey-Nagel pro analýzy různých vzorků najdete v odkazu v aplikační databázi ZDE.

V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru