Membránové a SPEC disky, Captiva

SPEC disky jsou vyráběny ze skelných vláken tvořících matrici, na kterých jsou „zakotveny“ částice čistého nebo modifikovaného silikagelu – výsledkem je tuhý disk na rozdíl od  SPE, kde je kolona naplněna klasickými částicemi sorbentů.

SPEC Plus produkty jsou navíc opatřeny speciální předfiltrační vrstvou ze skelných vláken, která je umístěna nad vlastní SPEC disk. Toto uspořádání umožňuje přímou analýzu moči, plasmy, séra a dalších podobných matric, přičemž není nutná centrifugace nebo on-line filtrace před aplikací na SPEC disk. Při zpracování vzorku nedochází k nežádoucímu ucpávání pórů, což je obvyklým jevem při použití klasických SPE kolonek plněných sorbentem.

Dávkování vzorku                       Dávkování vzorku
na klasickou SPE kolonku         na SPEC diskSPEC
(disk je v  PP kolonce)

Spec1

 

 

 

 

Na filtru umístěném nad diskem jsou zachycovány mechanické nečistoty.

Kapacita SPEC disků je 5 – 10% hmotnosti lože (pro 15 mg disky je celková kapacita 1.5 mg). Disky jsou dostupné v 3, 10 a 15 ml kolonkách (speciálně čištěný PP), 96-pozicových platech i ve špičkách pro automatické pipety SPEC disky se vyznačují vysokou účinností, konstantní průtokovou rychlostí, vysokou návratností a reprodukovatelností, výrazně nižší spotřebou rozpouštědel oproti klasickým SPE kolonkám a jednoznačnou výhodou je skutečnost, že se neucpávají jako běžné SPE kolonky. Ve „SPEC“ uspořádání jsou dostupné všechny běžné fáze od nepolárních až po vysoce polární: C18AR, C18, C8, Phenyl, C2, CN, Aminopropyl, Silica, SCX, PSA, SCX/C8, SAX, MP1, MP3, DAU (fáze speciálně vyvinutá pro analýzu drog).

Schéma typické extrakční sekvence SPEC

SPEC

 

 

 

 

Příklad rozdílu extrakčních procedur na SPEC disku a na klasické SPE kolonce (Metabolická extrakce).

Tabulka 1

Použití SPEC disků

Tabulka 2

 

CAPTI​VA (Ansys-Varian-Agilent)​​​​​​online


Produkty jsou vhodné pro odstranění proteinů z plasmy, séra a podobných vzorků. Jsou dodávány ve formě 96-Well filtračních platech. Odstranění proteinů je principiálně i prakticky nenáročné, jak je dokumentováno v brožuře Captiva.

Captiva

 

 

 

Membránové disky
Větší disky o průměru 47 a 90 mm jsou vhodné pro analýzu vzorků s větším objemem. Nejsou umístěny v PP kolonkách. Prosávání vzorku je prováděno podtlakem na speciálních aparaturách.

SPE disky Supelclean ENVI SPEFiltrySPE
ENVI SPE jsou to porézní membrány ze sklěněných vláken osazené částicemi oxidu křemičitého modifikovaného C18 nebo C8. Tato struktura umožňuje rychlejší průtoky a menší pravděpodobnost ucpání než PTFE disky. Slouží především k extrakci organickcý látek (PAH, PCB, ftaláty, pesticidy,..) ze vzorků pitné vody.

ENVI-18 DSK SPE disk (oktadecylová fáze) – průměr 47 mm a 90 mm
ENVI-8 DSK SPE disk (oktylová fáze) – průměr 47 mm

47 mm… použití pro množství vzorku 100 ml – 1litr
90 mm….použití pro množství vzorku > 1 litr, velká kapacita sorbentu

SPE disky Empore SPESPE
Empore SPE jsou membrány skládající se z částic SPE těsně zapletených do sítě inertních vláken PTFE, které umožňují rychlejší proces, kratší cestu difúze analytu a celkově účinnější extrakci. Disky slouží k extrakci velkoobjemových vzorků životního prostředí dle EPA. Jsou k dispozici v následujících fázích:

Empore C18 Octadecyl – 47 mm
Empore C8 Octyl – 47 mm
Empore Oil and Grease – 47 a 90 mm
Empore Sytrene Divinyl Benzene (SDB-RPS) – 47 mm
Empore Sytrene Divinyl Benzene (SDB-XC) – 47 mm
Empore Cation – 47 mm
Empore Anion-SR – 47 mm
Empore SChelating – 47 mm
Empore Carbon) – 47 mm

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.

Brožury, Technické specifikace

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru