SureDesign je webová aplikace, která vám umožňuje využít flexibilitu technologie SurePrint při tvorbě zákaznických designů microarrayí, FISH prób a NGS target enrichment knihoven. SureDesign, zdarma dostupný pro všechny registrované uživatele, vám umožňuje provádět analýzy specifické pro dané vědecké účely nebo je vhodný pro jejich validaci prostřednictvím více aplikací podporovaných systémem SureDesign.

 Human Genome CGH Microarray, ChiP-on-chip a methylace DNA

  • Vytvořte si vlastní mikroarray design pro CGH, Chip-on-chip a methylaci DNA
  • Vytvořte se vlastní formát prostřednictvím různých rozvržení od 8 x 15 K do 1 x 1 M

NGS Target Enrichment

  • Vytvořte si vlastní knihovnu v systému SureSelect nebo HaloPlex target enrichment na základě cílových genomových oblastí, které chcete sekvenovat
  • Tento intuitivní design vám umožní definovat genomové oblasti vašeho zájmu a vybrat vhodné próby na základě cílových genů, genomových koordinát nebo selekčních parametrů

CRISPR Guide RNA

  • Najděte gRNA, která zaciluje CRISPR místa v celé sekvenci
  • Identifikace potenciálních vedlejších vazebných míst v cílové sekvenci nebo ve vybraném pozadí

FISH próby

  • Vložte název genu, vstupní ID nebo genomovou koordinátu k tvorbě zákaznických prób, break-apart prób, duálně fúzních prób nebo samostatných prób
  • Rychlá validace výsledků provedením té samé analýzy prostřednictvím FISH próby a arraye nebo knihovny target enrichment.

Chcete-li přejít na webové stránky SureDesign, klikněte zde

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na dgg@hpst.cz.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru