27. 12. 2022
HPST, s.r.o.

Projděte si přehled článků, aplikací a záznamů z webinářů a konferencí za uplynulý rok nejen z oblasti plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Kdo neměl možnost se s námi potkat na LABOREXPU, případně se zúčastnit našeho tradičního semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies, tak zpětně nabízíme ochutnávku... 


LABOREXPO 2022

 


Podívejte se na záznamy přednášek z Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 

přejít na záznam 


Přehled článků za rok 2022

Py-GC/MS analysis of organic binders in Cultural Heritage

 • St, 14.12.2022

Záznam přednášky Paoly Lucero z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma využití pyrolýzy ve spojení s GC/MSD pro analýzu předmětů a děl našeho kulturní dědictví.

GC/MS analýza organických kontaminantů s využitím unikátního iontového zdroje Agilent HydroInert s vodíkem jako nosným plynem

 • St, 7.12.2022

Nový GC/MS iontový zdroj Agilent HydroInert umožňuje při použití nosného plynu vodíku (H₂) analyzovat široký rozsah koncentrací a splňuje kalibrační kritéria metody EPA 8270.

Inteligentní hmotnostní detektory a HYDROINERT ionotový zdroj (záznam přednášky)

 • St, 30.11.2022

Záznam přednášky Růženy Penížkové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma nových Agilent Hydroinert iontových zdrojů pro GC/MS.

Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (záznam přednášky)

 • Čt, 24.11.2022

Záznam přednášky Daniela Sandera z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma dělení toků v plynové chromatografii.

Agilent University ePass - Neomezený přístup k online kurzům (GC & GC/MS)

 • St, 16.11.2022

Rozšiřte si své znalosti a zdokonalte se v laboratorních dovednostech díky jedinečnému systému online vzdělávání.

Agilent HydroInert GC/MS iontový zdroj - vodík jako standard

 • St, 2.11.2022

Rutinní používání vodíku jako nosného plynu pro GC/MSD analýzy přináší nový GC/MS HydroInert iontový zdroj pro hmotnostní spektrometry od Agilent Technologies.

Nové plynové chromatografy Agilent (Central Glass, Cray Valley)

 • St, 5.10.2022

Podívejte se s námi na instalace našich nejnovějších plynových chromatografů v průmyslových laboratořích, kde úspěšně nahrazují nebo doplňují své předchůdce.

Odběry vzorků ve farmacii – produktová řada SteriWare Ultra

 • St, 21.9.2022

SteriWare Ultra je prémiová řada odběrových pomůcek společnosti Sampling Systems určená především pro odběry vzorků ve farmacii.

Identifikace vstupních surovin uvnitř obalů s použitím ručního Ramanova spektrometru. Úspora nákladů se systémem Agilent Vaya

 • Čt, 15.9.2022

Ruční Raman Agilent Vaya dokáže ověřit totožnost vstupních surovin přes průhledné ale i neprůhledné obaly.

Nová instalace Agilent 8890 v laboratořích SVÚ Jihlava

 • St, 24.8.2022

Obnova techniky na Státním veterinárním ústavu v Jihlavě, oddělení chemie, laboratoř plynové chromatografie.

Nová instalace Agilent 7010 GC/QQQ v ALS Czech Republic

 • St, 17.8.2022

V pardubické laboratoři společnosti ALS Czech Republic zaměřené na stanovení persistentních organických polutantů byl nově instalován přístroj Agilent GC/MS/MS 7010B.

Jak si automatizovat SPE aplikace v analýzách životního prostředí?

 • St, 10.8.2022

Extrakce na pevnou fázi (SPE) je hojně využívanou technikou pro extrakce analytů vzorků vod při analýzách organických polutantů, případně pro přečišťování extraktů.

Možnosti využití analytické koncovky GC-MS/MS (QQQ) pro stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů – porovnání s technikou GC-HRMS

 • St, 3.8.2022

V tomto článku jsou shrnuty výsledky měření PCDD a PCDF, které bylo provedeno firmou ALS v laboratoři HRMS v Pardubicích.

Přehled GC a GC/MSD aplikací od Agilent Technologies H1/2022

 • St, 27.7.2022

Přinášíme Vám přehled nejnovější aplikační literatury dle jednotlivých technik z oblasti GC a GC/MS technik od Agilent Technologies za prvních 6 měsíců roku 2022.

Demonstrační laboratoř HPST pro separační techniky

 • St, 20.7.2022

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.

Instrumentace s přidanou hodnotou - silný servisní tým, pravidelná školení

 • St, 13.7.2022

Servisní služby a uživatelská školení. Náš tým servisních techniků poskytuje širokou škálu autorizovaných servisních služeb.

GC/MS analýza SVOCs s nosným plynem vodíkem a zdrojem Agilent HydroInert

 • St, 22.6.2022

Byla vyvinuta GC/MSD metoda pro testování SVOC pomocí nosného plynu H₂ a s použitím iontového zdroje Agilent HydroInert, který zabraňuje hydrogenaci a dechloraci cílových analytů.

Simultánní analýza skleníkových plynů pomocí GC Agilent

 • St, 15.6.2022

Aplikace popisuje ventilovou konfiguraci GC systémů Agilent 8890 pro kvantifikaci skleníkových plynů jako Oxid uhličitý (CO₂), metan (CH₄) a oxid dusný (N₂O) v atmosféře.

Vybavte s námi svojí LC/MS laboratoř!

 • Čt, 9.6.2022

Připravili jsme pro Vás přehled laboratorního vybavení a spotřebního materiálu, které by ve Vaší LC/MS laboratoři neměly chybět.

Webinář: PLOT kolony a jejich uplatnění při separaci permanentních plynů a vysoce těkavých látek

 • St, 8.6.2022

Zveme Vás na webinář společnosti Agilent Technologies PLOT kolony a jejich uplatnění při separaci permanentních plynů a vysoce těkavých látek.

LABOREXPO 2022! Potkejme se na HPST stánku.

 • St, 25.5.2022

Jako již tradičně i na letošním ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 se s námi můžete potkat nejen na našem stánku, ale i na některé z našich přednášek.

Setkání českých uživatelů ICP-MS Agilent Technologies 2022

 • Út, 24.5.2022

Druhý ročník setkání uživatelů ICP-MS Agilent se konal po delší „covidové odmlce“ ve dnech 9. – 11.5.2022, ve Dvoře Králové nad Labem. 34 přednášek, 54 účastníků ze 30 organizací.

Nové analytické možnosti díky spolupráci se společností Plasmion

 • St, 18.5.2022

Abychom současným i budoucím uživatelům hmotnostních spektrometrů z portfolia Agilent nabídli co nejširší analytické možnosti, navázali jsme spolupráci s německou společností Plasmion.

Jak přistupovat vzdáleně k softwaru v laboratoři

 • St, 11.5.2022

Vzdálený přístup je velmi efektivní nástroj, který vám umožní přistupovat na cílový počítač odkudkoliv potřebujete. Představíme si možnosti, které dnes máme k dispozici.

Co je nového v Agilent OpenLAB CDS software verzi 2.6?

 • St, 4.5.2022

Verze software Agilent OpenLAB CDS 2.6 vyšla v červnu 2021 a obsahuje mnoho vylepšení.

GC/MS charakterizace polymerů a analýza mikroplastů (záznám přednášky)

 • St, 27.4.2022

V přednášce Vás Michael Soll z FrontierLab seznámí s možnostmi a použitím pyrolyzérů pro rychlou charakterizaci materiálů a zaměří se na jejich spojení s GC/MS a analýzu mikroplastů.

Inteligentní GC: Diagnostika Agilent 8890/8860 z rozhraní prohlížeče

 • St, 20.4.2022

Naučte se používat zabudovanou diagnostiku dostupnou na plynových chromatografech Agilent GC 8890 a 8860 series.

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

 • St, 13.4.2022

Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.

Markes Centri. Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek (VOCs)

 • St, 23.3.2022

Markes – Centri je všestranným instrumentem usnadňujícím přípravu vzorku a extrakci těkavých látek z pevných a kapalných matric.

Nový autosampler Agilent Headspace 8697 (záznám přednášky)

 • St, 16.3.2022

V přednášce Vás HPST produktový specialista Daniel Sander seznámí s novým Headspace dávkovačem Agilent 8697A, který nabízí veškeré ověřené kvality generace 7697A, ale i něco navíc.

Plynová chromatografie od Agilent Technologies

 • St, 9.3.2022

Přehled řešení v oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies, lídra a průkopníka v oblasti GC & GC/MS s kompletní nabídkou spotřebního materiálu a zkušeného servisního a aplikačního týmu.

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí Agilent: partner a řešení pro Vaši potravinářskou laboratoř

 • St, 2.3.2022

Přinášíme Vám přehled aktuálních GC/MS a GC/MS/MS aplikací v oblasti analýzy potravin. Naleznete zde ty správné postupy a metody, jak řešit Vaše analytická zadání.

Aktuality v oblasti servisních činností, servisních smluv a přehled zákaznických HW a SW školeních pro rok 2022 (Záznam webináře)

 • St, 16.2.2022

Přinášíme záznam webináře, kde Vám Martin Juříček, manažer servisního týmu, představí nejen servisní tým HPST, ale i škálu prováděných služeb, možnosti servisních smluv a plány HW a SW školení pro rok 2022.

Váš chytrý GC Agilent a internetový prohlížeč

 • St, 9.2.2022

Kdykoliv a kdekoliv! Jak se připojit na Váš chytrý plynový chromatograf Agilent z internetového prohlížeče a mít elegantní přístup ke všem funkcím Vašeho GC?

OpenLAB CDS ve farmaceutické laboratoři (záznam CZ webináře)

 • St, 2.2.2022

Michal Novotný se blíže podíval na potřeby a řešení pro laboratoře v regulovaném prostředí a to jak z pohledu IT, hardware chromatografů a MS nebo software pro splnění požadavků 21 CFR Part 11.

Instalace plynových chromatografů Agilent GC 8860 a 8890 v roce 2021

 • St, 26.1.2022

V roce 2021 jsme instalovali nové plynové chromatografy Agilent 8860 a 8890 na vícero pracovištích a rádi bychom Vám některé z úspěšných instalací představili.

Inteligentní generace plynových chromatografů Agilent (záznam CZ webináře)

 • St, 19.1.2022

Dan Sander Vám během 20ti minutové prezentace přiblíží vše, co byste měli vědět před příštím rozšiřováním GC instrumentace Vašeho pracoviště.

Analýza nitrosaminových mutagenních nečistot v léčivech metodami LC/MS a GC/MS (záznam CZ webináře)

 • St, 12.1.2022

Jitka Zrostlíková Vám představí kompletní řešení společnosti Agilent Technologies pro analýzu nitrosaminů pomocí LC/MS a GC/MS včetně doporučeného spotřebního materiálu a metodik.

Optimalizace GC/MS analýzy polutantů životního prostředí (PAHů) v komplexních matricích

 • St, 5.1.2022

Agilent GC/MSD i GC/QQQ s technologiemi JetClean, Backflush a 9mm extrakční čočkou v IS, vykazují velmi vysokou stabilitu a prokazatelně snižují potřebu čištění iontového zdroje a celkové údržby systému.

Zdroj

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na info@hpst.cz

Obsah byl převzat z LabRulezGCMS

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru