Analyzátory rafinerských plynů od společnosti Wasson-ECE

Analyzátory rafinerských plynů (RGA) od Wasson-ECE bývají nedílnou součástí laboratoří v petrochemickém a chemickém průmyslu. Tyto přístroje jsou kvůli kritickým datům, jež poskytují, často zatíženy největším počtem vzorků. RGA podávají cenné informace o provozech, pro optimalizaci procesů či pro kontrolu kvality. Naše RGA systémy jsou speciálně navrženy s důrazem jak na vysokou flexibilitu, tak na přesnost a opakovatelnost získávaných výsledků.

Ve spolupráci s HPST s.r.o. a jakožto jeden z předních channel partnerů Agilent Technologies v globálním měřítku jsme schopni modifikovat a rozšířit plynový chromatograf 7890 speciálně pro potřeby analýzy rafinerských plynů. Wasson-ECE RGA obsahuje naši přídavnou izotermální pec, která dokáže pojmout až 5 rotačních ventilů a 6 kolon navíc, čímž analytické schopnosti chromatografu posouvá daleko za očekávání tradičních metod.

Ve Wasson-ECE usilujeme o produkci zakázkových řešení, která jsou inovativní a schopná pomoci našim zákazníkům překonat jakékoli analytické výzvy. Flexibilita našich RGA systémů navíc může ušetřit prostředky, místo a čas laboratořím tím, že několik analýz je zkombinováno v jediném přístroji, který je jednoduchý na údržbu a doba odstávky při jeho poruše je tak minimální.

Vlastnosti RGA

 • kompletní řada analyzátorů pro rafinerské a ostatní ropné plyny a kapaliny
 • ve všech konfiguracích zahrnuje i vývoj analytické metody, selekci ventilů a kolon
 • duální TCD a FID pro souběžnou analýzu permanentních plynů a uhlovodíků
 • přídavnou izotermální pec Wasson-ECE
 • možnost přizpůsobení reportů včetně kalkulací na %mol, %hm., %vol. či výpočtu výhřevnosti
 • možnost rozšířit systém i pro dávkování zkapalněných plynů pomocí ventilu či vestavěného vaporizéru
 • možnost přidat volitelný čtvrtý detektor při konfiguraci Super RGA

Wasson-ECE Možnosti konfigurace RGA

RGA tab

Ukázkový chromatogram (standardní RGA)

chromatogram

Wasson-ECE Super RGA

Řada analyzátorů Super RGA od společnosti Wasson-ECE nabízí jedinečnou možnost přidat do 7890 GC čtvrtý detektor. Tento čtvrtý detektor rozšiřuje standardní RGA o možnost analýzy sirných či kyslíkatých sloučenin, těžších uhlovodíků či stopovou analýzu CO/CO2. Zvýšená flexibilita Super RGA může pomoci zredukovat počet chromatografů použitých v laboratoři, což ušetří našim klientům nejen cenné místo a čas.

Záruka kvality

Za našimi aplikacemi si stojíme od výběru hardwaru až po analýzu. Předním faktorem před dodáním objednávky je pro nás schválení dat a chromatogramů našimi klienty. Správná funkce je garantována pro skutečné vzorky, nikoliv jen pro uměle vytvořené kalibrační standardy. Jakékoli problémy s aplikací v průběhu prvního roku jsou pokryty zárukou pro bezkonkurenční garanci funkčnosti.

Průběh zakázky u Wasson-ECE

Objednávka

 • Aplikace navržena dle požadavků zákazníka

Laboratoř Wasson-ECE

 • Vývoj metody a nastavení aplikace
 • Vyzkoušení zákaznických vzorků pro otestování funkce
 • Chromatogramy jsou zaslány pro konfirmaci zákazníkem
 • Školení před převzetím přístroje (volitelně)

Instalace

 • Zkušení servisní technici společnosti Wasson-ECE
 • Analýza skutečných vzorků z provozů klienta
 • Kalibrace a seznámení s instrumentem

Zákaznická spokojenost

 • Navazující služby po instalaci
 • Zkušený a pohotový servisní tým
 • Preventivní údržba nebo servisní kontrakt (volitelně)

Ukázkové chromatogramy (Super RGA)

chromatogram

chromatogram oxy

chromatogram met

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru