Organické kyslíkaté sloučeniny v bezolovnatém benzinu pomocí detektoru O-FID

Schváleno pro stanovení sloučenin obsahujících kyslík v benzínu a dalších motorových palivech dle EN 1601 a ASTM D5599.

Kvantitativní stanovení jednotlivých organických kyslíkatých sloučenin v motorových palivech je důležitým krokem u moderních reformulovaných paliv a benzinů, do kterých jsou pro účinnější spalování přidávány látky jako např. MTBE, TAME či ETBE. Kyslíkově selektivní plamenově ionizační detektor (O-FID) byl schválen Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických jako preferovaný způsob analýzy před ostatními v současnosti využívanými analýzami v palivovém průmyslu.

Detekce selektivní na kyslíkaté sloučeniny

Plynový chromatograf 7890B Agilent Technologies zakázkově upravený společností Wasson-ECE CZ umožňuje provádět analýzu kyslíkatých sloučenin v motorovém palivu rychle a efektivně pomocí O-FIDu. Vzorek je jediným nástřikem přiveden na kapilární kolonu, na které proběhne separace kyslíkatých komponent dle bodu varu. Krakovací reaktor převede uhlovodíky na elementární uhlík a kyslíkaté sloučeniny na oxid uhelnatý. Methanizér následně tento oxid uhelnatý zkonvertuje na methan, který je přímo detekovaný na FID.

Při použití O-FIDu se uhlovodíky na detektor nedostávají a tudíž nedochází k jejich interferenci s píky kyslíkatých analytů.

Možné konfigurace 7890B GC:

• EN1601 či ASTM D5599
Organické kyslíkaté sloučeniny v benzinu a ostatních motorových palivech pomocí O-FID
• O-FID s D3606
Kyslíkaté sl. dle ASTM D5599 a benzen a toluen v motorových palivech pomocí FID dle ASTM D3606
• O-FID s D4815
Kyslíkaté sl. dle ASTM D5599 a kyslíkaté sloučeniny pomocí FID dle ASTM D4816
• O-FID s D4815 a D3606
Kyslíkaté sl. dle ASTM D5599, kyslíkaté sl. pomocí FID dle D4815 a benzen a toluen pomocí FID dle ASTM D3606

ofid

Obrázek 1. Ukázkový chromatogram z O-FIDu.

Jednoduché použití a servis

O-FID společnosti Wasson-ECE byl speciálně navržen s ohledem na dlouhou životnost a minimální potřebu servisních zásahů. V případě, že je nutná výměna krakovacího reaktoru či methanizéru, lze tuto operaci provést za méně než jednu hodinu, a to včetně času na nastavení teplot a temperaci přístroje po opětovném zapnutí.

Přesné analýzy

Při deseti po sobě jdoucích měřeních bylo pro všechny hlavní kyslíkaté komponenty dosaženo relativní standardní odchylky (RSD) průměrně okolo 1 %. Linearita detektoru O-FID je přibližně 104. Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít zařízení pro automatické dávkování či nástřik vzorku.

ofid

Obrázek 2. Opakovatelnost měření.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru