Hydrocarbon Expert

Analýza DHA snadno a jednoduše. Efektivní analýza je nyní ještě efektivnější.

Software Hydrocarbon ExpertTM jako první využívá intuitivní grafické uživatelské rozhraní a pokročilé algoritmy pro mapování retenčních časů, díky čemuž je pro GC operátory velmi snadné spolehlivě určit jednotlivé komponenty v lehkých uhlovodíkových frakcích (reformáty, benzín, trysková paliva, alkyláty apod.) i bez mnohaletých zkušeností v tomto odvětví. Již od uvedení na trh je náš software celosvětově uznáván jako standard kvality co se týče detailní analýzy uhlovodíků DHA. Hydrocarbon ExpertTM je kompatibilní se všemi rozšířenými softwarovými systémy pro GC včetně Agilent GC Chemstation, Agilent OpenLab, Agilent EZChrom, Thermo/Dionex Chromeleon, Thermo Atlas, PerkinElmer TotalChrom, Justice Innovation ChromPerfect, Data Apex Clarity, Scion Compass a dalších.

Balíček se softwarem zahrnuje referenční chromatogramy a kalibrační standard obsahující téměř 400 složek/píků, individuálně identifikovaných pomocí hmotnostního spektrometru. Uživatel si s jejich pomocí může z referenčních chromatogramů vytvořit šablony, zcela přizpůsobené na míru jeho analýze, vzorkům a složkám v nich obsažených. V kombinaci s modulem Hydrocarbon Expert/MSTM je nyní možné pomocí hmotnostního spektrometru jednotlivě identifikovat i píky, které nejsou v základní databázi komponent a/nebo eluují současně. MSD spektra s vysokým rozlišením lze automaticky porovnávat s daty ve spektrálních databázích.

DHA

Obrázek 1. Diagram části DHA chromatogramu s identifikovanými a neidentifikovanými píky. Hydrocarbon ExpertTM značně zjednodušuje identifikaci komponent srovnáním změřeného chromatogramu s referenčním.

Hydrocarbon ExpertTM- klíčové vlastnosti

- Podporované metody: ASTM D5134, D6729, D6730, D6733, D7900 či vlastní

- Pokročilé rozpoznávání a identifikace Sure-IDTM. Původní algoritmus je nyní modifikovaný pro větší přesnost s ohledem na možnou variabilitu chromatogramů. Algoritmus je aplikovaný nejen na vybrané píky, ale na celý signál. Všechny komponenty jsou identifikované jediným kliknutím. Algoritmus je přímo součástí softwaru Hydrocarbon ExpertTM a tudíž použitelný pro data z jakéhokoli výše uvedeného chromatografického systému. Rozpoznávání a mapování píků probíhá na originálním signálu, nikoliv na jakkoli posunutém chromatogramu.

- Manuální integrace blízkých píků ve vestavěném grafickém integrátoru.

- Nový souborový formát HCDX slučuje původní formáty HCD a HCX:

 • Redukuje nutnost spravovat zároveň soubory s databází komponent a šablonou chromatogramu.
 • Šablona je automaticky zobrazena s příslušným změřeným signálem.
 • Zpětná kompatibilita s HCD a HCX.

- Molekulová hmotnost a hustota dostupné téměř ve všech typech reportů.

- Shrnutí dle počtu uhlíků přidáno jako tabulka na report s výpočty.

- Automatické zvýraznění konfliktů při identifikaci. Duplikované komponenty jsou označeny červeně, zatímco komponenty mimo očekávané pořadí jsou zobrazeny žlutě.

- Automatické posouvání referenčního signálu (šablony) při každém manuálně přeneseném označení píku.

- Nastavení měřítka referenčního a změřeného signálu pomocí zvolení dvou bodů na každém chromatogramu.

- Referenční chromatogramy/šablony jsou uchovávány chráněné proti pozměnění či přepsání. Šablonu lze zkopírovat a použít po zadání druhu kalibračního standardu, metody a použitého nosného plynu.

- Dialogové okno informací o šabloně zobrazuje původní datový soubor a referenční chromatogram použité při tvorbě šablony.

- Obsah kyslíkatých sloučenin (%Oxy) byl přidán do reportu s doplňkovými vlastnostmi. Tento údaj se hodí zvláště pro ASTM D5501.

- Přepracované uživatelské rozhraní:

 • Dialogové okno pro otevření změřeného signálu:
  • Šablony lze otevřít na několika místech v programu.
  • Pomocné výpočty obsahu vody a výtěžku (recovery) mohou být uživatelsky upraveny. Možnost korekce procenta vody je užitečná v případě ASTM D5501.
  • Pořadí zpracování signálů lze jednoduše upravit kliknutím či drag-and-drop.
 • Panel konfigurace:
  • Skupiny jsou zobrazeny ve větvené struktuře.
  • Skupiny mohou být vyřazeny a komponenty patřící k vyřazené skupině nejsou identifikovány automaticky.
  • Další možností nastavení response faktoru, mol. hmotnosti a hustoty pro neznámé komponenty.
 • Panel výběru komponent:
  • Lze zobrazit pouze nepřiřazené komponenty.
  • Dodatečné informace, jako např. typ skupiny, počet uhlíků a odchylka od očekávaného retenčního času jsou též zobrazeny.
  • Procento celkové plochy pro vybraný pík.
 • Panel popisků píků:
  • Skupiny zobrazeny ve větvené struktuře.
  • Byla přidána tlačítka "Označit vše" a "Zrušit označení".

Zobrazení nejpravděpodobnější komponenty u neidentifikovaných píků

DHA

Obrázek 2. V panelu je automaticky zvýrazněn nejpravděpodobnější kandidát pro neznámý pík.

Zarovnání signálů dle dvou bodů

dha

Obrázek 3. Nezarovnané signály.

DHA

Obrázek 4. Zarovnané signály.

Možnost porovnávat několik signálů či reportů

multiple report

Obrázek 5. V software lze porovnávat neomezený počet signálů a reportů. Srovnání lze provést na jakékoli úrovni, od shrnutí dle skupin po vlastní výpočty.

Zabudovaný integrátor signálu

- Eliminuje nutnost přecházet mezi Hydrocarbon ExpertTM a chromatografickým softwarem při zpracovávání dat.

- Integrátor podporuje tangent skimming (integrace píků na chvostu většího píku), což je vhodné pro metodu ASTM D5501.

integrator

Obrázek 6. Integrace píku v programu Hydrocarbon Expert TM.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru