AQUATek LVA přináší plnou automatizaci analýz vzorků vod, a to prostřednictvím techniky Purge and Trap. Po naplnění dávkovací smyčky a přidání standardů je vzorek přenesen do Purge and Trap analyzátorů Lumin nebo Stratum PTC.

Autosampler AQUATek LVA se vyznačuje kapacitou 84 vzorků. Dávkovací smyčku lze zvolit v různých objemech, a to 5, 10, 20 a 25 ml. Zásobník vzorků může být rozšířen o chladící jednotku a vzorky temperovat na potřebnou teplotu. Autosampler zahrnuje pH sondu, která automaticky měří a zaznamenává pH hodnotu analyzovaných vzorků.

Vylepšení oproti předchozímu modelu

Karusel, kterým se vyznačoval předchozí model AQUATek 100, byl nahrazen XYZ dávkovacím ramenem, které přináší vyšší spolehlivost a snazší přístup pro provádění údržby. Uložení ventilů bylo u nového autosampleru sjednoceno do jednoho místa, což také zjednodušuje provádění rutinní údržby. Zároveň byl zredukován počet kapilár a jejich spojení, tyto změny zvyšují robustnost celého systému.

Připojení k PC a software

Autosampler AQUATek LVA je ovládán prostřednictvím softwaru přístrojů Purge and Trap, které představuje buď Lumin nebo Stratum. Vytváření metod v tomto softwaru je jednoduché, každý parametr navíc obsahuje podrobný popis a také minimální, maximální a doporučené hodnoty. Součástí tohoto softwaru jsou i přednastavené metody, které umožňují začít analýzu i bez časově náročné optimalizace.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru