VALCO-PDD

PDD – Pulsed Discharge Detector je universální ne-radioaktivní detektor, který lze využít v režimech HID (Helium Ionisation Detector), PID (Photo-Ionisation Detector) nebo ECD (Electron Capture Detector). PDD je nedestruktivní detektor využívající nízkonapěťový pulzní výboj v heliu jako zdroj ionizace. Vznikající fotony ionizují látky vystupující z kolony. Výsledkem je proud elektronů, který je pomocnými elektrodami usměrňován do sběrného kolektoru a zaznamenáván jako signál.

PD-HID mód je universální, nedestruktivní režim detektoru s vysokou citlivostí v jednotkách ppb a lineární odezvou více než 5 řádů pro organické i anorganické látky. Nejčastěji se mód využívá k analýzám stopových koncentrací permanentních plynů. Uplatňuje se především v petrochemických aplikacích, kde nelze využít plamenové detekce a vodíku jako palivového plynu.

PD-PID mód je režim, ve kterém je k heliu přidáván doplňkový plyn, kterým může být argon, krypton nebo xenon. Tento doplňkový plyn následně snižuje úroveň ionizační energie vznikajících fotonů a tím mění selektivitu detektoru. Detektor vykazuje odezvu pouze pro látky se stejnou nebo nižší energií než je ionizační energie použitého doplňkového plynu. PDD detektor se používá jako specifický fotoionizační detektor pro selektivní detekci alifatických nebo aromatických uhlovodíků, případně aminů.

PD-ECD je selektivní mód vykazující odezvu pouze pro elektroafinitní látky. Selektivita i citlivost detektoru (femtogramy = 10-15) je srovnatelná s ECD detektory. Linearita detektoru v tomto režimu je více než 5 řádů. Jako doplňkový plyn se doporučuje použit 3% xenon v heliu.

Galerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru