Přístroje GasMix výrobce AlyTech slouží pro automatickou přípravu směsí plynů o zvolené koncentraci z výchozích čistých plynů, směsí plynných standardů nebo kapalin. Pro nastavení průtoku jednotlivých plynů se používají Mass Flow Controlery (MFC) s vysokou přesností, které jsou speciálně kalibrovány pro daný plyn nebo směs plynů.

Některé příklady uživatelských aplikací použití gasmixérů Alytech:

 • Kalibrace analyzátorů vzduchu pro SO2, NO-NOX a CO2, včetně on site a on-line stojanových analyzátorů pro znečišťující látky v okolním ovzduší
 • Kalibrace plynového chromatografu pro H2, CO2, CH4 a CO
 • Směsi N2 a O2 pro testovací účely oxidace jedlých olejů nebo při testování stárnutí materiálů
 • Testování a kvalifikace různých analyzátorů nebo senzorů včetně možnosti generování nízkých koncentrací vlhkosti
 • Testování zemního plynu a případných interferencí na FTIR, testování plynů z rafinérie
  a kalibraci RGA
 • Kalibrace analyzátorů hledajících nečistot ve vysoce čistém vodíku, testování palivových článků v případně znečištěného vodíku
 • Testování vzácných plynů pro účely anestezie
 • Stanovení a kvantifikace potenciálních emisí toxických látek, které mohou pod tlakem degradovat optická vlákna
 • Testování degradace stavebních materiálů oxidy dusíku NOx
 • Testování recyklačních pump v atmosféře znečištěné ethanolem
 • Zkouška linearity plynového chromatografu pro různé produkty získané krakováním nafty
 • Kalibrace analyzátoru pro stanovení celkové síry a dusíku pomocí standardů LPG a vstřikování vzorků LPG do analyzátoru
 • Příprava směsí siloxanových standardů pro testování účinnosti aktivního uhlí při odstraňování této znečišťující látky
 • Vytváření směsí plynů používaných jako standardy nebo jako kontrola pro analýzu stlačeného vzduchu nebo dýchacích plynů při potápění
 • Vytvoření knihovny pro FTIR. Knihovna bude specializovaná na komponenty nalezené
  při požárech
 • Plnění kanystrů o objemu 6 l, kanystry jsou poté analyzovány pomocí Markes System-GC-MS pro analýzu těkavých organických látek podle metody TO-15 USEPA
 • Detekce sirných sloučenin v zemním plynu podle normy ASTM D5504 pomocí duálního plazmového chemiluminiscenčního detektoru síry Agilent (G6603A) na plynovém chromatografu 7890A
 • Kalibrace MS na izotopický uhlík

 

Zephyr

 • Dotyková obrazovka, zabudovaný software
 • Přenosný dvoukanálový přístroj (1:10.000)
 • Paměť pro 10 sekvencí s 10ti koncentračními kroky
 • Agresivní plyny a reaktivní sloučeniny
 • Komunikace s GC nebo analyzátory
 • Napájení z baterie je volitelným příslušenstvím (8 hodin provozu)
 • Kabel pro komnikaci s GC je volitelným příslušenstvím

Zephyr

AIOLOS II

 • Směšovací, ředící a dávkovací jednotka pro míchání až 4 plynů (kanály lze postupně dokupovat)
 • Ovládání přes počítač (GasMis software)
 • Volba MCFs v rozsahu od 50 do 200.000 ml/min
 • Kabel pro komunikaci s GC je volitelným příslušenstvím
 • Různé typy konfigurací:

zakoncentrování LPG                                    multiplexor na vstupu
vyhřívané trasy plynů                                     certifikát pro vstupní koncentrace
automatizovaný dávkovač plynů
verze pro agresivní plyny a sulfinert
automatizovaná kontrola průtoku na výstupu

Aiolos

NomAd

 • Mixér zabudovaný v přenosném kufříku
 • 3 nebo 4 kanály pro plyny
 • Určeno pro polní auditory, inženýry zajišťující kvalitu, laboratorní výzkumníky, operátory
  CEM a provozovatele monitorovacích stanic vzduchu, kteří provádějí kalibrace a ověřování analyzátorů plynů v laboratoři nebo na vzdálených místech.
 • Ovládání přes 10“ dotykový panel nebo externí počítač

Nomad

GMrack

 • Směšovací jednotka pro 2 – 6 plynů (kanály lze postupně dokupovat)
 • 19' stojanová skříň
 • Volitelná varianta bez obrazovky nebo s 19“ ovládací obrazovkou
 • USB port na předním panelu pro nahrávání projektů
 • Přístroje lze jej dálkově ovládat přes Ethernet

GMrack

Hurricane

 • Plně automatické míchání - ředění až 16ti plynů současně (kanály lze postupně dokupovat)
 • Ovládání přes počítač, lze jej dálkově ovládat pomocí ethernetové komunikace
 • MFC od 10 do 20.000 mL /min
 • Varianty:
  • Vyhřívané plynové potrubí
  • Verze pro agresivní plyny a Sulfinert
  • Regulátor průtoku FReD

Hurricane

AURA II

 • Spolehlivý odběr vzorků LPG nebo zkapalněného plynu
 • laboratorní použití pro bezpečné a opakovatelné zplyňování zkapalněného ropného plynu (LPG) nebo jiného zkapalněného plynu.
 • samostatný odpařovač pro odběr vzorků LPG do GC nebo microGC, nebo v kombinaci s ředicí jednotkou GasMix Aiolos pro automatickou vícebodovou kalibraci.
 • Kompaktní zařízení, jednoduché a snadné použití
 • Maximální bezpečnost obsluhy
 • Regulovaná teplota odpařovače v širokém rozmezí 40 až 160 ° C
 • Vyhřívané přenosové potrubí zajišťuje 100% dodávku plynné fáze
 • Standardně dodávané flexibilní 1 metrové topné potrubí
 • Regulovaný výstupní tlak 1 až 4 bar
 • Regulovaný výstupní tok od 20 do 200 ccm / min
 • Provozní režim tlaku nebo průtoku

Aura II

NEPHOS

Nephos je nejnovějším produktem řady LiqMix™ od společnosti Alytech. Umožňuje generování plynných směsí z čistých kapalin, zředěných kapalin nebo směsí kapalin. Kaskádové ředění, které je nabízeno jako volitelné příslušenství, generuje velmi široký rozsah koncentrací od % do ppb.

 • Počet vstupních kanálů pro kapaliny: 1 nebo 2
 • Vstupní kapaliny: Čisté kapaliny nebo směsi kapalin (např. voda, organická rozpouštědla) bez částic, stop polymerace nebo tvorby solí
 • Počet kanálů pro plyny: až 4
 • Kompatibilita s plyny: Čisté plyny, koncentrované směsi plynů, většina agresivních plynů používaných v průmyslu a výzkumu
 • Faktor ředění vzhledem k počáteční koncentraci: až 108
 • Přesnost výstupního průtoku: méně než 2 % měřeného průtoku
 • Standardní délka vyhřívaného potrubí 1 m. Jiné délky jsou možné
 • Dodávaný specializovaný software pro Windows
 • Vyžaduje počítač s operačním systémem Windows 10 nebo vyšším. Komunikační port Ethernet.
 • Provozní teploty: 10 – 50 °C

Nephos

 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru