Trapy pro čištění plynů


Podle charakteru  plynů používaných při GC analýzách a jiných aplikacích, ale i podle typu analyzovaných látek, bývá potřeba odstraňovat: kyslík, vlhkost, uhlovodíky, případně další kontaminanty.OT3 Series, OxygenMoisture Trap

Nečistoty plynů jsou eliminovány pomocí čistících patron (trapů).

Trapy pro odstranění kyslíku

Model 1000

Vysokotlaký, poniklovaný ocelový válec naplněný vysokokapacitním adsorbentem kyslíku. Výjimečně účinný s méně než 30 ppb kyslíku na výstupu. Chrání kapalnou fázi v HPLC kolonách před oxidací a jsou zvláště užitečné pro kapilární kolony. Obsahuje 500g adsorbentu, schopného odstranit přes 1 l kyslíku při standardní teplotě a tlaku. Šroubení: 1/4″

Big Trap – Oxygen (Trajan)Big Trap

Vysokokapacitní filtr ideální pro hromadné čištění, který lze použít tam, kde je několik přístrojů připojeno k jednomu zdroji plynu.
Slinuté frity z nerezové oceli zabraňují kontaminaci částicemi.
Má objem 750 cm3 navržený s jmenovitým tlakem až 250 psig. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Big Oxygen Trap – BOT-2/-4

Velikost: 750 cc, pro koncentraci 50 ppb s maximálním tlakem 250 psig.
Pro účinné čištění plynu je filtr vybaven fritami, které zachycují drobné mechanické nečistoty.
Šroubení: 1/4″, 1/8″

0T1 series Economy – 0T1-2 a 0T1-4

Velikost:  75 cc, pro koncetraci 50 ppb s maximálním tlakem 250 psig.OT01
Šroubení: 1/8″, 1/4″

Oxiclear DGP-R1Oxiclear

≤ 1 ppm O2 na výstupu, kapacita 8.5 m3. Odstraňuje kyslík, stopy vlhkostiOXI CLEAR a organických sloučenin. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Supelpure-O, Oxygen/Moisture trapSupelpure-O

 • Velikost 120 cc – 2 ppb O2 na výstupu, kapacita 0.5 litru O2,1.5 g vlhkosti
 • Velikost 750 cc – 2 ppb O2 na výstupu, kapacita 2.3 litru O2, 10.2 g vlhkostiSupelpure
 • Účinné čištění plynů pro více přístrojů
 • Odstraňuje také CO, CO2, NH3, alkoholy, alifatické a aromatické uhlovodíky, aminy, diethylether, sirné sloučeniny
 • Také v provedení S-Trap (1/8“)
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″ (120 cc)
 • Šroubení: 1/4″, 1/2″ (750 cc)

Oxygen Trap T-300-1 a T300-2OXYGEN

Odstraňuje O2 a menší množství vlhkosti. Snižuje koncentraci uhlovodíků z řádu ppm na úroveň ppb. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Glass Indicating Oxygen Trap

Indikační trap k vysokokapacitnímu kyslíkovému trapu s kapacitou 45 cc, koncentrací látky 5 ppb, talekm 100 psig.
Šroubení: 1/8″, 1/4″

Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier

Instalace a výměna čističky Click-On je jednoduchá a eliminuje rizikoSUPER CLEAN poškození přípojek plynového potrubí přílišným utažením. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Trapy pro odstranění vlhkosti

BMT series Big Moisture Traps

 • Velikost 750 cc, koncentrace 0.1 ppmBMT
 • Max. tlak 250 psi
 • Pro účinné čištění plynu rozváděného do několika přístrojů
 • Vybaven fritami, které odstraňují mechanické nečistoty
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″

Moisture Trap, conditioned MS, S shapedmoisture

 • Obsahuje Molecular Sieve 5 Å zrnitost: 45/60 mesh
 • Šroubení: 1/8“

Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap

 • Velikost 200 cc, kapacita 15.6 gMolecular
 • Velikost 750 cc, kapacita 58.5 g
 • Provedení  S-Trap (1/8“)
 • Efektivně odstraňuje vodu a těžké uhlovodíky (oleje)
 • Ostraňuje vlhkost v proud plynu na konečnou koncentraci nižsí než 0.1 ppm
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″ (200 cc)
 • Šroubení: 1/4“, 1/2″ (750 cc)

MT series, Molecular Sieve 13X and Indicating 4Å

 • Velikost 120 cc, 20 ppb H2O na výstupu, kapacita 21.6 gMT
 • Velikost 200 cc, 18 ppb H2O na výstupu, kapacita 36.0 g
 • Velikost 400 cc, 14 ppb H2O na výstupu, kapacita 72.0 g
 • Barevná změna (20% rel. vlhkosti): modrá → žlutohnědá
 • Max. tlak 150 psi
 • Odstraňuje i organické sloučeniny a oleje
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″ (120 cc)
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″ (200 cc)
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″ (400 cc)

Glass Indicating Moisture TrapGMT and LGMT series

 • Velikost 6 cc
 • Vhodný pro GC-MS, ECDGlass
 • Borosilikátové sklo pláště zabraňuje pronikání vlhkosti
 • Koncentrace 20 ppb
 • Šroubení: 1/8“, 1/4″

Moisture Trap T-100 VICIMoisture Trap T-100TRAP

 • Vysokokapacitní trap pro odstranění H2O a menšího množství CO a CO2
 • Vhodný pro GC/MS a aplikace, kde je obsah vody v nosném plynu kritickým parametrem
 • Šroubení: 1/8“ (T100-1), 1/4″ (T100-2)

SGT Click-On Inline Super Clean Gas PurifierSupe clean

Jehlový ventil ve šroubení zabraňuje pronikání vzduchu do GC, takže lze výměnu trapu  provádět za provozu. Vhodný pro GC/MS systémy s indikátorem nebo bez indikátoru. Výsledná čistota plynu: 99.9999%. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Více informací zde.

Trapy pro odstranění uhlovodíků

Model 300 Hydrocarbon Trap TRP-2330Model 300

 • Velikost 500 cc
 • Max. tlak 1 000 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C2
 • Náplň: aktivní uhlí
 • Vybaven fritami, které odstraňují mechanické nečistoty
 • Vhodný pro FID, Purge &Trap aplikace a stopové analýzy
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Big Trap Hydrocarbon TRAJANTRAJAN

 • Velikost 750 cm3, ≤ 15 ppb uhlovodíků na výstupu
 • Kapacita 80 g
 • Max. tlak: 250 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky se střední a vyšší Mr
 • Účinné čištění plynů pro více přístrojů
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Supelcarb HC

 • Velikost 120 cc, kapacita 18.0 g C8-C20HC
 • Velikost 750 cc, kapacita 120.0 g C8-C20
 • Max. tlak: 250 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C3Super carb
 • Také v provedení  S-Trap (1/8“)
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″ (velikost 120 cc)
 • Šroubení: 1/4″, 1/2″ (velikost 750 cc)

Supelpure HC

 • Velikost 120 cc, kapacita 9.0 g C8-C20
 • Velikost 750 cc, kapacita 60.0 g C8-C20
 • Max. tlak: 250 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C4
 • Také v provedení  S-Trap (1/8“)
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″ (velikost 120 cc)
 • Šroubení: 1/4″, 1/2″ (velikost 750 cc)

Hydrocarbon Trap T-200 VICI

 • Snižuje koncentraci uhlovodíků z řádu ppm na úroveň ppbHydrocarbon
 • Vhodný pro GC/MS aplikace
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C2 a také halogenované uhlovodíky
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Agilent In-line Gas Purifiers BHT

 • obsah 750 cm3
 • 80 g od středních až po těžké Mr
 • Max. tlak 250 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C4
 • Šroubení: 1/8″ (BHT-2), 1/4″ (BHT-4)

Agilent Hydrocarbon Traps HT

 • obsah 200/100 cm3
 • Max. tlak 100 psi
 • Odstraňuje uhlovodíky ≥ C4
 • Šroubení: 1/8″ (HT200-2), 1/4″ (HT200-4)

Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier

Instalace a výměna čističky Click-On je jednoduchá a eliminuje rizikoSupe clelan poškození přípojek plynového potrubí přílišným utažením. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Víceúčelové a speciální trapy

OMI (Oxygen Moisture Indicating) Polishing PurifierOMI

 • Současně odstraňuje vlhkost, kyslík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, většinu sloučenin síry, většinu halogenových sloučenin, alkoholy a fenoly na méně než 10 ppb
 • Detekuje vlhkost a kyslík ve vodíku, heliu, dusíku, argonu a argonu/methanuOMI holder
 • Již 1 ppm vlhkosti nebo kyslíku změní indikační pryskyřici z černé na hnědouInertní skleněné tělo zabraňuje difúzi nečistot z okolního prostoru do proudu nosného plynu
 • K instalaci třeba dokoupit držák

OT3 Series, Oxygen/Moisture Trap

 • Velikost 100 cc, 15 ppb O2 na výstupu, kapacita 0.5 l O2, 2 g H2O
 • Vhodný pro GC/MS, ECD
 • Z inertních plynů (N2, He, Ar, Kr) odstraňuje alkany, alkeny, alifatické plynné uhlovodíky, nízkovroucí aromatické sloučeniny, CO, CO2
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

HMT Series, Hydrocarbon/Moisture TrapHMT

 • Velikost 200 cc
 • Účinně odstraňuje vlhkost a uhlovodíky
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

RMS Series, Big Universal Trap – Hydrogen, Helium, Nitrogen

 • Na výstupu:100 ppb uhlovodíků, COx, Ar, 200 ppb H2O, H2, 500 ppb O2, N2
 • Kapacita: 20 g uhlovodíků, 46 g H2O, 1.1 litru O2
 • Vhodný pro GC/MS
 • Účinné čištění plynů pro více přístrojů
 • Odstraňuje CO, CO2
 • Vybaven fritami, které odstraňují mechanické nečistoty
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier

Instalace a výměna čističky Click-On je jednoduchá a eliminuje rizikoSupe clean poškození přípojek plynového potrubí přílišným utažením. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Carbon Dioxide TrapCarbon Dioxide Trap

 • Pro odstranění CO2 z nosného plynuCarbon
 • Tělo trapu vyrobeno z borosilikátového skla
 • Absorbováním CO2 se nazelenalý až hnědý sorpční materiál mění na bílý v důsledku vzniku uhličitanu sodného
 • Velikost 100 cc a 250 cc
 • Šroubení 1/8″ , 1/4“

Supelco High Capacity Gas Purifier

 • Trap je vyhříván v malé peci a  kyslík a voda chemicky reagují s náplní. To zabraňuje zpětnému uvolňování kontaminantů do nosného plynu např. při změně teploty.
 • Odstraňuje O2 a H2O v mimořádně velkém množstvíSDupleco
 • Kapacita: 14 litrů O2, 35 litrů  H2O
 • Odstraňuje také CO a CO2
 • Účinné čistí i silně znečištěný  plyn (100 ppm O2/ H2O) při průtoku 1100 ml/min
 • Vhodný pro všechny běžné plyny kromě H2, O2, vzduchu
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Vice informací zde.

Kartridžové čistící systémy

ReNEWable Gas Purification SystemReNEWable Gas Purification SystemReNEWeblw

Vysokokapacitní čistící systém s možností recyklace náplně nahrazující Multiple Cartridge System.  Kompletní kartridžový systém obsahuje New Cartridge s triple filtrem, který odstraňuje současně kyslík / vlhkost / uhlovodíky z nosného plynu a základnu na připevnění.

 • Čistota plynu: 99.9995%
 • Triple filtr pro odstranění kyslíku, vlhkost a uhlovodíků
 • Vysoká kapacita: 850 cc, 12 g H2O a 8 g uhlovodíků
 • Indikátory pro zjištění výsledku čistoty plynu
 • Jeden Renewable Purifier system může podporovat až čtyři GC systémy
 • Možno recyklovat náplň – dodáno s certifikátem

Gas Clean Purification SystemGas Clean

Vložení systému čištění plynu do plynového potrubí bezprostředně před vstup do přístroje výrazně snižuje úroveň nečistot, čímž se zlepšuje stopová analýza a prodlužuje se životnost kolony. Citlivé indikátory mění barvu a upozorňují, že je třeba vyměnit filtr. Systém čištění plynu umožňuje používat helium s čistotou 99,996 % (4,6) namísto dražšího stupně 99,999 % (5,0) nebo 99,9999 % (6,0), přičemž stále poskytuje vysoce kvalitní analytické výsledky.

Trajan Gas Filters

Systém plynového filtru se skládá ze dvou klíčových částí: filtrů a připojovací jednotky. Připojovací jednotka má vstupní a výstupní konektory pro vedení plynu. Může být stolní nebo nástěnná a je k dispozici v konfiguracích s 1, 2 a 4 porty a pro plynové potrubí 1/4″ a 1/8″.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.

Brožury, Technické specifikace

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru