Automatická dávkovací věž Agilent 7650A je určena k dávkování kapalných vzorků o objemech od 0,01 µl do 250 µl. Dávkovač je kompatibilní s plynovými chromatografy Agilent 7820, 7890B a Intuvo 9000. Kapacita dávkovače je 50 vzorků, a to ve vialkách o objemu 2 ml. Další 4 pozice otočného zásobníku jsou určeny pro vialky (objem 4 ml) se směsí pro výplach dávkovací stříkačky. Jsou zde i 4 pozice pro vialky (objem 4 ml) určené pro odpad. Rychlost pístu dávkovače může být přesně regulována, což umožní i nástřik vzorku o vysokém objemu.

Technické přednosti
• Standardní a „on-column“ mód nástřiku
• Rychlý mód umožňuje provést nástřik za méně než 100 ms
• Možnost použití stříkaček o objemu 250 a 500 µL (nutné použít speciální nástavec)
Vícevrstevný (sendvičový) mód nástřiku až tří vrstev vzorku

Výkon (měřeno za využití systému Agilent 7890 GC)
• Diskriminace vzorku: menší nebo rovna 10 %
• Relativní směrodatná odchylka opakovatelnosti plochy píku je lepší než 0.3%
• Relativní směrodatná odchylka linearity nástřiku je menší než 5 %
• „Carry over“ efekt: menší než 1 díl v 100 000

Parametry nástřiku
• Nastavitelná hloubka dávkování: od -2 mm do +30 mm
• Oplach stříkačky před nástřikem i po nástřiku vzorku 0 – 15 krát pro rozpouštědla A i B
• Objem stříkaček: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250 a 500 µl
• Minimální objem nástřiku: 10 nL (1 µL stříkačka)
• Maximální objem nástřiku: 50 µL (100 µL stříkačka se standardním uložením) a 250 µL (500 µL stříkačka se speciálním nástavcem)
• Rychlost pístu stříkačky: rychlá/pomalá/variabilní

Brožury, Technické specifikace
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru