Jedno řešení pro všechna IHC skla

Drží krok s vašimi měnícími se potřebami

Řešení Autostainer čtvrté generace je založené na téměř 50 letech zkušeností s vývojem špičkových technologií zahrnujících reagencie FLEX Ready-to-Use, software DakoLink, PT Link a Autostainer Link 48.

Vysoká kvalita

Přesnost a stabilita přístroje
PT Link a Autostainer Link 48 přispívají ke spolehlivým a vysoce kvalitním výsledkům vaší laboratoře

Optimalizované reagencie a protokoly
Reagencie a protokoly “plug-and-play” umožňují diagnostiku v rozsahu od nízké po vysokou expresi antigenů

Možnost sledování vzorků a reportování výsledků
DakoLink software pomáhá při procesu akreditace

Maximální všestrannost

Široké a stále se rozšiřující portfolio reagencií
Více než 200 protilátek a mnoho jejich kombinací ve formě diagnostických kitů navržených tak, aby vyhovovaly vašim současným i budoucím požadavkům

Flexibilní možnosti
Automatizované dvojité barvení a možnost rozdělení běhů vám umožní spravovat složité případy pacientů a udržovat optimální produktivitu a kvalitu

Otevřený systém
Flexibilní protokoly umožňují pracovat s novými reagenciemi a validovat jejich používání v laboratorní rutině.

 

Vysoká produktivita

Rychlé procesování případů
- 48 sklíček za méně než 3 hodiny
- až 24 sklíček za méně než2 hodiny

Méně manipulace s reagenciemi
Díky 42 pozicím pro reagencie ušetříte čas a můžete pracovat efektivně bez potřeby výměny reagencií mezi různými případy a bez potřeby pozastavování činnosti stoje. Volně kombinujte různé případy a pracujte efektivněji.  

Paralelní procesování a noční provoz
Dosáhněte vysoké produktivity paralelním provedením deparafinizace a odmaskování antigenu a barvení; a zvyšte propustnost díky nočnímu provozu v obou přístrojích PT Link a Autostainer Link 48 na 144 skel denně

Připraveno pro dehydrataci a montování
Po obarvení jsou skla připravena na dehydrataci a krytí krycím sklíčkem. Není potřeba žádného dalšího manuálního kroku, např. omývání saponátem.

Oddělování nebezpečného odpadu
Vytvořte bezpečnější prostředí ve vaší laboratoři a snižte náklady na manipulaci s odpady pomocí automatické separace nebezpečného odpadu

 

FLEX RTU protilátky připravené pro Autostainer Link 48

  • Široké portfolio IVD protilátek vysoké kvality a robustní protokoly naplní vaše očekávání.
  • Osvědčené metody vizualizace EnVision FLEX/FLEX+ ve spojení s dvěma barevnými koncovkami, AP/Red detekce a další.
  • Diagnostické kity PharmDx pro HER2, ER/PR a PD-L1 IHC diagnostiku.

PT-Link

PT-link umožňuje provést celý proces předběžného zpracování vzorku jako je deparafinizace, rehydratace a tepelně indukované odmaskování epitopů (HIER) během jednoho procesu (3v1).  Pomáhá tím výrazně šetřit čas a optimalizovat procesy v laboratoři. Kapacita 48 skel a používání stejných držáků sklíček během úpravy vzorku a následného IHC barvení umožňuje plynulý provoz laboratoře i paralelní procesování. Propojení s Dako Link softwarem poskytuje možnost sledování a zaznamenávání celého procesu a následný tisk protokolů.

Samozřejmostí jsou vlastnosti jako kontrola varu, kontrola hladiny pufru, možnost předehřátí nebo odloženého startu.

PT link

Autostainer Link 48

Spolehlivost a inovace se spojují v systému Autostainer Link 48. Autostainer Link 48 zajišťuje optimální výsledky barvení a nabízí vysokou kapacitu sklíček a reagencií. Propojení přístroje s intuitivním softwarem Dako Link a možnost připojení dalších strojů poskytuje vysokou úroveň integrace, která umožní zvýšit produktivitu a efektivitu práce.

Autostainer Link 48
  • 48 skel nabarví za méně než tři hodiny. S pomocí přístroje Autostainer Link 48 a PT Link můžete nabarvit 96 skel během jednoho pracovního dne (8 pracovních hodin)
  • Ušetřete čas pomocí paralelního procesování skel v PT Linku a v Autostaineru Link 48
  • Začněte hned pracovat díky předinstalovaným protokolům nebo využijte možnosti tvorby vlastních postupů
  • Otevřený systém připravený pracovat až s 42 reagenciemi najednou

Odkaz na produktovou stránku Agilent zde

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru