Vektory pESC jsou sérií epitopem značených vektorů pro expresi eukaryotních genů v kvasinkách S. cerecisiae. Každý vektor obsahuje kvasinkové promotory GAL1 a GAL10 v opačných orientacích. S těmito vektory můžete vložit jeden nebo dva klonované geny do kvasinkového hostitelského kmene pod kontrolou indukovatelného promotoru. Tyto vektory mají také velkou sekvenci polylinkeru a možnost produkovat koncově specifické RNA transkripty z T3 a T7 promotorů. Každý z pESC vektorů obsahuje jeden ze čtyř různých kvasinkových selekčních markerů (HIS3, TRP1, LEU2, nebo URA3).

pESC vektory obsahují sekvence DNA kódující epitopové peptidy, které mohou být specificky rozpoznávány monoklonálními protilátkami. Sekvence pro epitop FLAG® (DYKDDDDK) je umístěna na klonovacím místě MSC (multiple cloning site) směrem ke 3‘ konci od promotoru GAL10; sekvence pro epitop c-Myc (EQKLISEEDL) je umístěna na klonovacím místě MSC směrem ke 3‘ konci od promotoru GAL1. Svůj gen můžete vložit buď před sekvenci epitopu pro tvorbu C-koncového značení kotvou, nebo za tuto sekvenci pro N-koncové značení kotvou. Tyto kotvy vám umožní daný protein studovat bez nutnosti tvorby specifické protilátky. Takto značené proteiny mohou být studovány v transformovaných buňkách pomocí dobře charakterizovaných protilátek.

 • Exprimujte zároveň dva různé geny v S. cerevisiae
 • Proteiny značené unikátními epitopovými kotvami
 • Rychlá a snadná imunoprecipitace

 

Detaily a specifikace naleznete zde.

Manuály a protokoly naleznete zde.

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

 

pESC Vectors Set

 • objednací číslo 217455
 • kit obsahuje: superhelikální vektory: pESC-HIS, pESC-LEU, pESC-TRP, pESC-URA – 20 g, 4 lyofilizované sekvenační primery (2,5 µg/primer), kvasinkové hostitelské kmeny: YPH499, YPH500, YPH501

pESC-URA Vector

 • objednací číslo 217454
 • kit obsahuje: superhelikální vektor pESC-URA – 20 g, 4 lyofilizované sekvenační primery (2,5 µg/primer), kvasinkové hostitelské kmeny: YPH499, YPH500, YPH501

pESC-TRP Vector

 • objednací číslo 217453
 • kit obsahuje: superhelikální vektor pESC-TRP – 20 g, 4 lyofilizované sekvenační primery (2,5 µg/primer), kvasinkové hostitelské kmeny: YPH499, YPH500, YPH501

pESC-LEU Vector

 • objednací číslo 217452
 • kit obsahuje: superhelikální vektor pESC-LEU – 20 g, 4 lyofilizované sekvenační primery (2,5 µg/primer), kvasinkové hostitelské kmeny: YPH499, YPH500, YPH501

pESC-HIS Vector

 • objednací číslo 217451
 • kit obsahuje: superhelikální vektor pESC-HIS – 20 g, 4 lyofilizované sekvenační primery (2,5 µg/primer), kvasinkové hostitelské kmeny: YPH499, YPH500, YPH501

 

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru