Cary 4000 je vysoce výkonný UV-Vis spektrofotometr s vynikajícím fotometrickým výkonem v rozmezí 175 až 900 nm. Je proto vhodný pro analýzu biotechnologických vzorků s minimální nustností úpravy vzorků. Softwarem Cary WinUV usnadňuje provádění analýz zejména pro biologické a farmaceutické aplikace. UV-Visible spektrofotometr má celou řadu volitelného příslušenství pro kapalné vzorky, jako je regulace teploty, autosamplery, multicell držáky a sipper.

  • Měřte nad 8,0 Abs se zeslabeným referenčním paprskem.
  • WinUV software - modulární software pro lepší správu dat a schopnost jejich exportu
  • Univerzální sada příslušenství pro materiálový výzkum, včetně spekulární a difúzní reflektance
  • Variabilní šířka štěrbin (až 0,01 nm) pro optimální kontrolu nad datovým rozlišením. 
  • Velký prostor pro umístění vzorku s LockDown mechanismem umožňující snadnou a rychlou výměnu příslušenství.
  • Maximální průchodnost světla s ​​použitím Schwarzchildovy optiky pro vyšší přesnost i při nízké transmisi. 
  • Minimální šum a rozptýlené světlo zabezpečuje plovoucí hliníkov šasí a dvojitý Littrowův monochromátor. 
  • Oddělený proplach dusíkem monochromátoru a kyvetového prostoru umožňuje intenzivnější proplach kyvetového prostoru a úsporu plynu.

Příslušenství

Difúzní reflektance (DRA)

Agilent má řadu vnějších a vnitřních DRA příslušenství pro Cary 5000. Tři vnější a tři vnitřní DRA příslušenství jsou navrženy pro měření reflektance, transmise nebo absorbance a to jak difúzní tak i spekulární.

Spekulární refletance s proměnlivým úhlem (VASRA)

Cary VASRA příslušenství poskytuje možnost automaticky měřit spekulární reflektanci povrchu vzorku při úhlu dopadu v rozsahu 20 až 70 stupňů. VASRA je ideální pro charakterizaci zrcadel a určování indexu lomu a tloušťky tenkých vrstev. Charakterizace tenkých vrstev pro optické součástky je důležitá pro polovodiče, mikro-obrábění, materiály a další high-tech aplikace.

Praying Mantis 

Praying mantis je určen pro difúzní reflektance pro rozšířený rozsah vlnových délek. Praying mantis má několik výhod oproti tradičním technikám. Je ideální pro měření velmi malých vzorků (3 mm v průměru), pro vzorky, které musí být udržovány vodorovně, jako jsou prášky, kapaliny nebo pasty, a může být použit k provedení experimentů vyžadující řízenou atmosféru, tlak a teplotu prostředí.

Držák filmu

Držák filmu může být použit k testování homogenity vzorku, měřením transmitance nebo absorbance jako funkce vzdálenosti. Držák filmu poskytuje možnost vertikálního upevnění pro filmy, gely, plátky materiálů nebo multifiltry, což umožňuje fotometrické měření (A,% T) jako funkce polohy. Držák filmů obsahuje řadu montážních otvorů, které poskytují flexibilitu pro upevnění různých velikostí vzorku.

Polarizátor a Depolarizátor

Polarizátory se používají k získání rovině polarizovaného dopadajícího paprsku světla. Naopak, depolarizátorem lze převést rovině polarizovaný světelný paprsku na paprsek se směsnou polarizací. Cary polarizátor je Glan-Taylor polarizační hranol upevněný v nerezové oceli s posuvníkem a číselníkem. Cary depolarizer obsahuje dva krystalické křemenné klíny přiložené k sobě tak, že krystalové osy jsou v úhlu 45 °. Ideálně pro analýzu tekutých krystalů, opticky aktivních látek, zrcadel a tenkých vrstev.

VW spekulární reflektance (SRA)

VW SRA je určen pro měření přímé (spekulární) reflektance světla od hladkých pevných materiálů při téměř kolmém úhlu dopadu. VW SRA mohou být použity pro analýzu vysoce nebo nízce odrazivých materiálů, a je také vhodný pro měření transmitance nebo absorbance. Lze jej použít pro charakterizaci laserových zrcadel, indexu lomu, filmů/měření tloušťky vrstev a výpočet optických konstant.

Rozšíření prostoru pro umístění vzorku

Rozšíření prostoru pro umístění vzorku umožňuje analýzu vzorků, které by nebylo možné pro jejich velikost měřit. Je také nezbytné při použití některých speciálních příslušenství pro pevné i kapalné vzorků. Mezi ně patří VW, SRA, VASRA, Praying Mantis, vnitřní DRA.

Držák pevných vzorků

Agilent Cary UV-VIS držák pevných vzorků se používá pro měření transmitance pevných vzorků při fixní pozici. Několik možných apertur je k dispozici pro kolimaci a měření malých vzorků. Všestrannost držáku umožňuje mnoho konfigurací pro měření široké škály typů vzorků a velikostí.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru