Kvantitativní farmaceutická analýza

Přístroj TRS 100 umožňuje rychlé a snadné analýzy tablet a kapsulív rámci farmaceutického QC testování. Snadnější implementace než u ostatních spektroskopických metod. Agilent využívá unikátní technologii Ramanovské transmisní spektroskopie, která dovoluje jednoduchý vývoj metody a a využití pro QC aplikace. Systém TRS 100 může zredukovat čas testování obsahové stjnosměrnosti či identifikace na minuty pro jednotlivé série a šteří tak výrazně i náklady a zrychluje proces QC.

Systém TRS 100 využívá držáků vzorků, které mohou pojmout až 300 potahovaných tablet  či intaktních kapsulí nebo desítky skleněných vialek či práškových vzorků. Není třeba předúprava vzorku ani spotřební materiál a rovněž není třeba vysoce zkušeného odborného personálu pro obsluhu.

Analýza pevných vzorků: Systém TRS 100 může být využit pro kvantítativní měření polymorfního obsahu v intaktních tabletách, s limitem detekce 0,1-1% w/w, což je výrazně lepší limit než u tech niky XRPD. TRS může být také využit pro nalýzu reziduální krystalinity v amorfních API a tabletách.

  • Testování stovek tablet nebo kapsulí během pár minut
  • Pracuje s intakitními kapsulemi a potahovanými tabletami různé tloušťky
  • Bez předúpravy vzorku, "mokré chemie" a bez zkušeného personálu
  • Kvantifikace API a pomocných látek během jedné analýzy
  • Limit kvantifikace až 0,1 % w/w
  • Kvantifikace polymorfů v intaktních tabletách
  • Jednoduché kalibrační modely
  • Metody schváleny regulačními institucemi
  • Široká škála držáků a příslušenství pro nejrůznější vzorky - tablety, kapsule, kapaliny a prášky
Brožury, Technické specifikace
Videogalerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru