XFp Glycolytic Rate Assay zajišťuje přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhaluje rychlé metabolické změny, které nejsou pozorovatelné na konci laktátových stanovení.  Tento kit je určený pro  Seahorse XFp Analyzátor a kvantifikuje tok protonů během glykolýzy.

Vlastnosti

  • Počítá a započítává acidifikaci prostředí způsobenou mitochondriemi pro přesné měření rychlosti glykolýzy (PER, proton efflux rate)
  • Detekuje přepínání metabolických drah  (jako např. Warburg efekt) měřením relativní aktivity mitochondriální respirace a glykolýzy
  • Zaznamenává rychlost glykolýzy v každé jamce před i po přídavku metabolického modulátoru
  • Kit obsahuje Rotenone/Antimycin A mix který zablokuje mitochondriální aktivitu (pro vypočítání okyselení způsobeného mitochondriální aktivitou) a 2-DG (2D-glukózy, substrátového inhibitoru glykolýzy) jako interní kontrolu
  • Měří rychlost glykolýzy jako rychlost uvolnění protonů (PER)
  • Klíčové parametry jsou počítány pomocí Report Generátoru, který je součástí softwaru Wave nebo je lze stáhnout na stránkách Agilent zde
  • Běžný protokol používá médium bez fenol červeně  Base Medium a 5mM HEPES pro vyšší dynamický rozsah a kvalitu dat
  • Lze použít s přístrojem XFp Analyzer.
  • Kit kompatibilní s XFe24, XF96 a XFe96 analyzátory naleznete na Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit
  • Není kompatibilní s XF24 a XF24-3 analyzéry.

Webové semináře:

Agilent Seahorse XF Technology Webinar Series

Beyond Lactate: Measuring Glycolytic Rates in Live Cells with the Agilent Seahorse XF Glycolytic Rate Assay

 

Více informací...

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru