Zátěžové testovací soupravy Agilent Seahorse XF Substrate Oxidation Stres Test Kit předkládají optimalizovaná řešení pro rychlé měření oxidace buněčného substrátu hodnocením změn ve spotřebě kyslíku (OCR) v živých buňkách. Tyto soupravy umožňují sledování tří primárních substrátů, které vstupují do mitochondrií: mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, glukóza / pyruvát a / nebo glutamin. Umožňují zkoumání toho, jak se u buněk mění oxidace specifických substrátů během klíčových buněčných funkcí aktivace, proliferace a diferenciace, a také jak buněčný metabolismus reaguje na genetické nebo farmaceutické zásahy nebo jak ho ovliňuje  v mikroprostředí buněk. Kombinací dobře známého XF testu na mitochondriální funkci (Cell Mito Stress Test) s inhibitory specifické pro transport substrátu do mitochondrií (etomoxir, UK5099, BPTES) tyto sestavy vykazují několik funkčních parametrů a poskytují bohatá a robustní data. Soupravy jsou dodávány s validovanými činidly, standardizovanými protokoly a intuitivní platformou Seahorse Analytics, který zvyšuje uživatelský komfort.

Seahorse XF Substrate Oxidation Stress Test Kits

Pouze pro výzkumné účely. Nepoužívat pro diagnostiku.

Detaily produktu

kat. číslo název popis103672-100
103672-100 XF Long Chain Fatty Acid Oxidation Stress Test Kit 3 sáčky v jedné soupravě. Každý sáček obsahuje  Etomoxir, Oligomycin, FCCP a Rotenone/Antimycin A
103673-100 XF Glucose/Pyruvate Oxidation Stress Test Kit 3 sáčky v jedné soupravě. Každý sáček obsahuje UK5099, Oligomycin, FCCP and Rotenone/Antimycin A
103674-100 XF Glutamine Oxidation Stress Test kit 3 sáčky v jedné soupravě. Každý sáček obsahuje BPTES, Oligomycin, FCCP and Rotenone/Antimycin A
  Počet stanovení 3 plné destičky pro XFe
  Podmínky přepravy  teplota prostředí
  Podmínky skladování pokojová teplota

Základní vlastnosti

Zátěžové testy Agilent Seahorse XF Substrate Oxidation Stres Test kombinují inhibitory specifické pro substrátovou dráhu s testem XF Cell Mito Stress Test a odhalují závislost na konkrétním metabolickém substrátu.

 • Objevte, jak lze buněčný fenotyp nebo osud buněk řídit manipulací nebo kontrolou oxidačních aktivit substrátu.
 • Pochopte, které substráty jsou relevantní nebo potřebné pro specifické buněčné funkce a / nebo fenotyp pomocí specifických, optimalizovaných testovacích souprav a protokolů.
 • Vycházejte z běžně používaného testu XF Mito Stress Test pro studování mitochondriálního metabolismu: ponořte se hlouběji do účinků oxidace specifického substrátu na buněčné funkce, včetně aktivace, proliferace, diferenciace a dysfunkce.
 • Použijte specifické inhibitory transportu substrátu do mitochondrií k odhalení závislosti buněk na třech primárních mitochondriálních substrátech: mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, glukóza / pyruvát a / nebo glutamin za podmínek bazálního dýchání a vysoké energetické náročnosti.
 • Může být použit samostatně nebo v kombinaci, což umožňuje zkoumat jednotlivé substráty nebo více substrátů současně.
 • Poskytuje bohaté multiparametrické informace v reálném čase, které nejsou dostupné z konvenčních testů absorpce nebo využití substrátu.
 • Sloučeniny se rozpouštějí přímo v médiu, což eliminuje potřebu DMSO nebo jiných rozpouštědel.
 • Každá šarže je pečlivě testována a ověřována funkčními testy, aby poskytovala konzistentní a robustní výsledky.
 • Agilent Seahorse Analytics je platforma poskytována za účelem zjednodušení analýzy dat a transformace nezpracovaných dat do organizovaných souhrnných zpráv, které lze sdílet, každému, komu rozumí.

Získejte přehled o celé řadě biologických procesů:

 • Identifikujte závislosti buněk na příslušném mitochondriálním substrátu, které ovlivňují konkrétní buněčnou funkci nebo odkrývají metabolické požadavky v rakovinných buňkách
 • Prozkoumejte, jak může závislost na daném substrátu ovlivnit osud imunitních buněk pro další funkci a diferenciaci buněk
 • Odhalte, jak je ovlivněn požadavek buněk po specifickém mitochondriálním substrátu, pokud buňky ovlivníte léčivy nebo genetickou manipulací.

Aplikační poznámky

Ponořte se hlouběji do strategie analýzy, podívejte se na příklady výsledných dat a objevte způsoby, jak tyto metody nejlépe použít v souvislosti s metabolismem rakoviny a imunologických buněk a jeho význam pro objev léčiv. Přečtěte si aplikační list Revealing Cellular Metabolic Phenotype and Function Using Agilent XF Substrate Oxidation Stress Tests.

Webinar

Revealing Cellular Metabolic Phenotype and Function Using Agilent Seahorse XF Substrate Oxidation Stress Tests přednesený George W. Rogers, Ph.D., si můžete poslechnout zde.

Stránky výrobce najdete zde.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru