V dnešní době, kdy je známo více než 20 000 různých genů, 200 000 různých proteinů a přes 1000 různých metabolických drah a procesů nemůžete sledovat a měřit všechno najednou. Co ale měřit můžete je energie, která tyto procesy pohání. Agilent nyní nabízí řešení zaznamenat i minimální změny v bioenergetice buňky (real-time), což vám poskytne jedinečný vhled do kritických buněčných funkcí, které řídí signalizaci, proliferaci, aktivaci, toxicitu a biosyntézu. Posuňte se od běžných měření "co jsou vaše buňky zač" a získejte spíše povědomí "co vlastně dělají". 

Flexibilní řešení pro průběžnou (real-time) metabolickou analýzu živých buněk

V současné době nabízí Agilent měření buněčného metabolismu pro dvě platformy. Seahorse XF je platforma, která bez nutnosti značení kombinuje přístroj, senzorovou kazetu, kity a software pro získání kvantitativních dat buněčného metabolismu s okamžitým (real-time) měřením kinetiky a reakcí metabolismu po vystavení různým látkám. Agilent kromě toho také nabízí kity pro měření spotřeby kyslíku nebo extracelulární acidifikace na principu nanočásticových prób, které lze měřit na běžných destičkových analyzátorech fluoerescence (plate-reader). Více informací o těchto kitech naleznete zde.

Seahorse XF = funkční metabolická analýza živých buněk

 Význam metabolismu v buněčných a fyziologických procesech je již obecně známý a řada nemocí je spojována s metabolickou dysfunkcí nebo přeprogramováním metabolismu. Analyzátory Agilent Seahorse XF umožňují výzkumníkům snadný, rychlý a účinný přístup k funkčním informacím o metabolismu v živých buňkách a to neinvazivní metodou v reálném čase. Poskytují nové možnosti v oblasti výzkumu přírodních věd.

Analyzátory Agilent Seahorse Extracellular Flux (XF) měří paralelně dvě hlavní energetické dráhy v buňce – mitochondriální respiraci a glykolýzu – v živých buňkách a v reálném čase. Vlastní analýza probíhá v dočasně vytvořeném mikroprostoru.Stejný vzorek buněk můžete postupně ošetřit až čtyřmi různými činidly a sledovat změny v metabolismu buněk a získat citlivé a přesné výsledky nedestruktivní metodou. 

Nejnovější publikace,které se týkají technologie XF a přístrojů Agilent Seahorse XF  můžete nalézt proklikem na All new publications.

Více publikací naleznete na těchto stránkách: Cell Reference Database, kde můžete vyhledávat publikace podle autora, oblasti výzkumu nebo typu buněk.

Internetové semináře (webinars) o různých aplikacích technologie Seahorse XF naleznete na tomto odkazu.  

 

  • Přístroje a kity SeahorseXF objednávejte u HPST, s.r.o., autorizovaného distributora Agilent Technologies.
  • Seahorse nyní nově naleznete na stránkách Agilent zde:.
  • Pokud máte jakékoliv dotazy na technologiie, ceny nebo plánované akce, neváhejte a napište na dgg [at] hpst.cz nebo volejte na č. 244 001 245 nebo 736 606 878.

 Těšíme se na spolupráci s vámi!

Další zajímavé informace na stránkách Agilent Technologies:

Cell Reference Database -vyhledejte si vědecké publikace, ve kterých byla použita metabolická analýza Seahorse XF podle typu buněk, buněčné linie, výzkumné oblasti nebo autora publikace.
Publications Database - publikace obsahující data získaná Seahorse XF analýzou, propojená na PubMed.gov.
XF Instrument Selection Guide - obecné specifikace a vlastnosti různých modelů analyzátorů Seahorse.
Basic Procedures & Assay Protocols - protokoly, které provedou analýzou Seahorse krok po kroku. 
Cell Analysis Travel Awards - podpora cestovných nákladů pro vědce, kteří prezentují citovaná data s využitím Agilent Cell Analysis technologie.
XF Analyzer Grant Expeditor Package - souhrn základních vlastností analyzátorů Agilent Seahorse XF pro přípravu grantových aplikací.
XF Core Facilities - zařízení, která umožňují přístup k technologii Agilent Seahorse XF, zahrnující poradenství experimentálního designu, analýzi dat, základního tréninku, bioinformatiky na základě úhrady nákladů. Pokud máte zájem o kontakty na pracoviště používající Agilent Seahorse XF v České republice, tak pište na dgg [at] hsp.cz.
Lab Instrument Service Agreements – plán pro pravidelný sevis přístroje pro zajištění plynoulého a hladkého provozu.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru