5. 10. 2021

Záznam webináře:  Expanding the analytical toolbox for environmental monitoring of VOCs and SVOCs in air, water and soil

Organické látky v ovzduší, vodě a půdě mohou být přírodního původu nebo jako výsledek činnosti člověka. Analýza těchto organických látek se provádí v nerůznějších vědeckých či rutinních úkolech například za účelem zhodnocení jejich vlivu na lidské zdraví nebo na globální změny klimatu.
V tomto webináři si ukážeme různé způsoby vzorkování organických kontaminantů životního prostředí s využitím extrakčních a zakoncentračních technik. Také Vám ukážeme aplikaci pokročilé GC separace ve spojení s TOF MS detekcí pro “rozklíčování” komplexních vzorků a jejich detekci s vysokou mírou jistoty.

Obsah prezentace:

  • Přehled klíčových a aktuálně řešených aplikací pro monitoring environmentálních polutantů, např. 1,4-dioxan, PM2.5 a PFAS.
  • Příklady využití GC×GC v rutinních aplikacích pro analýzu životního prostředí, například analýza celkových ropných uhlovodíků (TPH)
  • Možnosti vylepšené detekce analytů v komplexních environmentálních vzorcích pomocí BenchTOF2 time-of-flight hmotnostního spektrometru (TOF-MS)

Prezentující: Dr. Laura McGregor, SepSolve Analytical

Záznam naleznete ZDE

Zdroj

Pro více informací kontaktujte Jitka Zrostlíková, jitka.zrostlikova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru