Agilent technologies nabízí svým uživatelům hotová řešení pro rutinní analýzy. Pro kvantitativní analýzu na LC/MS trojitých kvadrupólech jsou k dispozici aplikační kity, které zahrnují databázi optimalizovaných MRM přechodů, chromatografickou metodu, kolonu, směsný standard a aplikační podporu.

Alternativně je možno získat pouze samotnou triggered MRM databázi, díky které je možno snadno zavést analytickou metodu jednoduchým nalezením látek v této databázi a jejich vložením do měřící metody. V této databázi jsou pro každý analyt obsaženy minimálně 2 MRM přechody a pro část analytů jsou k dispozici další přechody, které umožňují konfirmaci nálezů v režimu měření triggered MRM.

Aplikační kity jsou k dispozici pro tyto typy analýz

  • Analýza pesticidů - databáze zahrnující MRM přechody pro více než 700 pesticidů
  • Analýza veterinárních léčiv - databáze zahrnující MRM přechody pro více než 650 veterinárních léčiv
  • Forensní toxikologie - databáze zahrnující MRM přechody pro více než 2900 látek z kategorie drog, léčiv, jedů a jejich metabolitů
  • Metabolomika - databáze zahrnující MRM přechody pro více než 215 látek z kategorie drog, léčiv, jedů a jejich metabolitů
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru