Instrumentace LC/MS kvadrupól-time-of-flight s vysokým rozlišením umožňuje screening organických sloučenin bez potřeby analytického standardu. K tomu je zcela klíčová kvalitní databáze a knihovna spekter. Agilent nabízí personalizované databáze a knihovny (PCDL), které má uživatel k dispozici přímo na své pracovní stanici bez nutnosti přístupu na web. Databáze a knihovny je možné uživatelsky editovat a vkládat další záznamy a informace. Databáze obsahuje pro každou látku název látky (běžný i IUPAC), CAS #, sumární i strukturní vzorec. Knihovna potom obsahuje MS/MS spektra relevantních prekurzorů ([M+H]+, [M+NH4]+, [M-H]-, [M+CHOO]-) změřená přímo na Agilent QTOF přístroji. Díky tomu naměřené poměry produktových iontů dobře odpovídají spektrům v knihovně. Produktové ionty jsou korigovány na jejich teoretické m/z.

Uživatel může získat pouze knihovnu a databázi nebo celé hotové řešení pro screening, zahrnující PCDL databázi a knihovnu, chromatografickou metodu, kolonu, směsný standard a aplikační podporu.

PCDL aplikační kity a databáze jsou k dispozici pro tyto typy analýz:

  • Analýza pesticidů - databáze obsahující více než 1600 látek
  • Analýza veterinárních léčiv - databáze obsahující více než 2100 látek
  • Forensní toxikologie - databáze zahrnující více než 9000 látek z kategorie drog, léčiv, jedů a jejich metabolitů
  • Mykotoxiny - databáze zahrnující více než 450 látek
  • Extractables a leachables - databáze obsahující 1000 látek
  • Analýza vody - databáze obsahující 1400 látek
  • Metabolomika - databáze METLIN zahrnující více než 80 000 látek
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru