SIELC Technologies

Společnost SIELC Technologies nabízí revoluční HPLC kolony různých řad.Sielc


1. Primesep® HPLC kolony, které jsou specificky připravovány pro separace ve směsných modech a jsou schopny separovat na jedné koloně širokou škálu analytů na základě změny složení mobilní fáze. Všechny typy stacionárních fází jsou vhodné pro preparativní chromatografii a hmotnostně-spektrometrické detektory.

Základní přehled dostupných fází:

 • Primesep A, 100, 200, 500 – kyselá fáze, kolony s negativně nabitými funkčními skupinami
 • Primesep B, B2 – zásaditá fáze, kolony s negativně nabitými funkčními skupinami
 • Primesep C – komplexní fáze, kolony s unikátní neparalelní selektivitou
 • Primesep P – fáze-fenyl, tři interakce v rámci jedné kolony (reverzní, Pi-Pí, silná kationtová výměna)
 • Primesep AB – kolona s reverzní fází s vloženými kyselými i zásaditými párovými ionty
 • Primesep N – kyselá fáze pracující v módu normální fáze
 • Primesep D – silně zásaditá fáze pracující v módu reverzní fáze; určená pro přímý nástřik plasmy
 • Primesep SB – silně zásaditá fáze pracující v módu reverzní fáze

Více o těchto kolonkách v brožurce Primesep.

2. Newcrom® jsou kolony nové generace se smíšeným módem určené speciálně pro separaci malých molekul. Eliminují nedostatky předchozích fází při použití methanolu v mobilní fázi, zlepšují tvar píků, jsou účinné i pro mnohonásobně nabité molekuly a zlepšují retenci nenabitých molekul. Jsou umístěny ve zcela novém designu, který eliminuje použití vysokotlakých armatur.

Základní přehled dostupných fází:

 • Newcrom A – 25 A, záporný náboj
 • Newcrom AH – 100 A, záporný náboj
 • Newcrom B – 25 A, kladný náboj
 • Newcrom BH – 100 A, kladný náboj
 • Newcrom R1

3. Obelisc® jsou nejnovější, inovativní kolony firmy SIELC založené na technologii Liquid Separation Cell (Lisc™). Obelisc R i N jsou patentované fáze. Více o kolonách v brožurce Obelisc

Základní přehled dostupných fází:

 • Obelisc N – velmi polární pro separaci polárních a nabitých analytů
 • Obelisc R – reverzní fáze

4. Cannsep® jsou speciálně vyvinutou řadou kolon pro separaci kanabinoidů. Dostupné jsou tři druhy fází: Cannsep A, Cannsep B a Cannsep C s výraznou ortogonální selektivitou.

5. Legacy® jsou kolony odpovídající USP – Legacy L1, L3, L8 a L16.

6. Promix® je alternativní chromatografická technologie výroby kolon určených pro účinné rozlišení peptidů a proteinů. Technologie je založena na kombinaci dvou interakcí – hydrofobních a iontových. Tento přístup je umožněn novým typem separačních médií: chemickou kombinací hydrofobních a iontových funkčních skupin na ligandu vázaném na oxidu křemičitém.
Existují čtyři typy fází:

 • Promix SP
 • Promix AP
 • Promix MP
 • Promix LP

Nejvíce využívanou je fáze MP – více v Promix Brochure.


7. SHARCTM jsou nejnovější inovace společnosti SIELC. SHARC™ = Specific Hydrogen-bond Adsorption Resolution Chromatography. Jsou to první komerčně dostupné kolony, jejichž separační princip je založen především na vazbě vodíku s elektronegativním atomem, jako je kyslík, dusík a fluor. Více v brožurce SHARC.

8. Solid-Core (Primesep 100, Primesep SB a Primesep S) jsou kolony smíšeného režimu na bázi částic s pevným jádrem s porézní skořepinou.Solid Core

Obecný postup pro výběr vhodné kolony a purfu pro Vaši separaci naleznete v Method Development Guide.

Firma SIELC Technologies vychází vstříc svým zákazníkům v případech, kdy se jim nedaří nalézt kolonu pro získání optimálních výsledků s komerčně dostupnými produkty. Příklady speciálně připravených kolon naleznete v Sielc Primesep Special.

Předkolonky jsou vyráběny pro přímé napojení k jakékoliv analytické koloně. Podrobnější informace a specifikacePředkolonky naleznete v přehledu SIELC předkolony.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte telefonicky nebo na naší e-mailové adrese,
případně zkuste web stránky firmy  SIELC Technologies.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru