Předkolony, filtry

Předkolonky používané v LC systémech
Předkolonky jsou určeny pro ochranu analytických kolon. Dochází na nich k zachycování mechanických nečistot, případně nežádoucích interferencí.

Předkolonky lze dělit dle:

  • Použitelnosti z hlediska tlaku: nízkotlaké (pro klasické analytické HPLC systémy) aOT vysokotlaké (UHPLC systémy)
  • Konstrukce: předkolonky umístěné v držáku a následně napojované k analytické koloně, předkolonky integrované v „obalu“ zpravidla přímo našroubovatelné do analytické kolony, kartridžové systémy
  • Materiálu: nerezové a PEEK (biokompatibilní)
  • Způsobu manipulace: dotáhnutí klíčem nebo dotáhnutí rukou
  • Rozměrů: různá délka a různý průměr lože sorbentu. Průměr předkolonky by měl být stejný nebo větší než je průměr analytické kolony.
  • Typu náplně: Charakter sorbentu by se neměl lišit od náplně analytické kolony, velikost částic by měla být stejná nebo poněkud větší, než částice, kterými je plněná analytická kolona.

Předkolonka se umisťuje vždy těsně před analytickou kolonu. Před předkolonku lze předřadit ještě filtr (mechanický, případně kombinovaný se sorbentem).

Přehled předkolonek Optimize Technolgies naleznete zde: Optimize Guard Columns.

Filtry používané v LC systémech
Filtry používané v LC systémech jsou vhodné pro ochranu kolon či jednotlivých částí systému vůči mechanickým částicím.OT 2

Základní dělení filtrů:

  • Filtry o velikosti pórů 2.0 μm jsou vhodné pro ochranu kolon s částicemi o velikosti 5 μm nebo většími,
  • Filtry s póry 0.5 μm pro kolony s částicemi menšími než 5 μm.
  • Nano-filtry o pórovitosti 0.5 μm vhodné systémy s hmotnostními spektrometry

Držáky filtrů bývají nejčastěji zhotoveny buď z nerezi nebo PEEKu, mohou být konstruovány pro přímé napojení, případně pro napojení přes kapiláru nebo spojku s oboustranným závitem (coupler).

Frity lze volit nerezové i z materiálu PEEK.

Přehled filtrů Optimize Technolgies naleznete zde: EXP2 Filter

Filtry od Microsolv Technology Cooperation jsou k nahlédnutí zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.

Brožury, Technické specifikace

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru