HALO® FUSED-CORElogo

Firma Advanced Materials Technology nabízí UPLC kolony HALO® 2 s pevným jádrem a průměrem částic 2 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:

 • 300 000 pater na metr
 • delší životnost oproti klasickým UPLC kolonám
   – používá frity 1 µm, které jsou méně náchylné k ucpání
 • všechny výhody klasických UPLC kolon
   – vysoká separační účinnost
   – rychlé separace
   – užší a vyšší píky => nižší LOD/LOQ
   – vysoká kapacita díky tloušťce separační vrstvy 0.4 µm

Kolony Fused Core 2.7 µmHalo core
HALO® kolony jsou UHPLC kolony určené pro rychlou kapalinovou chromatografii plněné sorbentem, jehož částice obsahují pevné jádro. Kolony jsou nabízeny v různých rozměrech a plněné různými typy modifikovaného silikagelu pro použití jak na HPLC, tak na UHPLC přístrojích.

„Fused-Core particle technology“  (porézní částice sorbentu obsahuje pevné jádro) zvyšuje počet teoretických pater HPLC kolony oproti kolonám plněných stejně velkými, plně porézními částicemi. Pevné jádro uvnitř sorbentu zvyšuje výkon a separační rychlost kolony.

Kratší difúzní cesta u HALO® kolon snižuje axiální disperzi analytů a minimalizuje rozmývání píků. Toto je zvláště výhodné při separaci větších molekul nebo při rychlejších průtocích mobilní fáze.

 • Vstupní frity HALO® kolon mají stejnou porozitu jako běžné HPLC kolony (2 µm), což minimalizuje možnost ucpání kolony. Naproti tomu běžné UHPLC kolony s velikostí částic < 2 µm musí používat frity s porozitou 0.5 µm.
 • Pracovní tlak mobilní fáze je poloviční proti tlakům běžným na UHPLC kolonách plněných částicemi o průměru sub – 2 µm.
 • Rozšířené portfolio separačních fází:
  – HALO® AQ-C18
  – HALO® Peptide Phenyl-Hexyl

Bližší informace o „Fused-Core particle technology“.

Pro dosažení optimálních výsledků je také potřeba věnovat pozornost HPLC sestavě. Základní informace naleznete v dokumentu Optimalizace HPLC pro použití s kolonami CORE-SHELL“.

Kolony Fused Core 5 µmHalo
Jednou ze známých nevýhod kolon s pevným jádrem je jejich nízká kapacita, a tím omezené možnosti separace vzorků s vysokým koncentračním rozsahem jednotlivých komponent. Firma AMT tento problém vyřešila tak, že uvedla na trh kolony s pevným jádrem o průměru 5 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:

 • Robustnost jako standardní kolony 5 µm.
 • Stejný nebo vyšší počet pater než kolony 3 µm.
 • Zpětný tlak až o 40 % nižší než kolony 3 µm.
 • Vyšší produktivita v důsledku zkrácení analýz při vyšším průtoku.

Podrobné informace a objednací čísla všech dostupných fází naleznete v celkovém katalogu HALO® CATALOG případně nás kontaktujte na naší e-mailové adrese.

Kolony HALO®1.5
Nové kolony HALO®1.5 jsou založeny na všech výhodách částic Fused-Core®, přináší zvýšenou citlivost a sníženou spotřebu rozpouštědla, což umožňuje využít výhod kapilárních kolon bez námahy specializovaných mikroflow systémů.

Největší výhody kolon s ID 1.5 jsou:

 • Vyšší citlivost oproti běžným UHPLC systémům
 • Vyšší účinnost ionizace ze systémů LCMS
 • Snížená spotřeba rozpouštědla ve srovnání s kolonami s vnitřním průměrem 2.1 mm
 • Snadno implementovatelné mikroflow řešení
 • Je nutno věnovat pozornost systému připojení.
 • Více informací v brožurce zde

Leták HALO 1.5

Kolony HALO®BIOCLASS

Firma Advanced Material Technology uvedla na trh kolony s pevným jádrem optimalizované pro separaci proteinů, peptidů a glykanů. Tyto kolony se vyrábí s průměrem částic 2, 2.7 µm, 3.4 µm a 5 µm. Podrobné informace naleznete v samostatné brožuře Halo® Bioclass Catalog.

Samostatnou kategorii tvoří kolony HALO® 1000Å C4 Protein. Tyto kolony mají optimalizovanou porozitu, díky které poskytují užší píky a tím lepší separace. Výhody kolon s optimální porozitou jsou ukázány v aplikačních listech: Halo® 1000A C4 Application note 1, Halo 1000A C4 Application note 2.

Kolony HALO®ENVIROCLASS
HALO®ENVIROCLASS je nejnovější skupina produktů z produktové řady Advanced Materials Technology. Obsahují fáze specifické pro konkrétní aplikace až po separace per- a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Nabízí řešení pro detekci perzistentních kontaminantů s vysokým dopadem na životní prostředí, jako jsou pesticidy, mykotoxiny, herbicidy a další. To vše je založené na patnáctileté inovativní a důvěryhodné technologii HALO®, s důrazem na jedinečné potřeby ekologické laboratoře.

HALO® PFAS jsou navrženy pro separaci PFAS s krátkým a dlouhým řetězcem HALO® PSAFHelo PFAS s rozvětvenými a lineárními izomery, v souladu s požadavky metodiky EPA.

Výhodné je využití tzv. delay kolonek PFAS optimalizovaných tak, aby se zabránilo interferencím kontaminantů s výsledky vzorku. HALO® PFAS vynikají selektivitou, tvarem píku a retencí, a jsou tak  určené zejména pro rychlé separace s vysokým rozlišením.

Tabulka 1

HALO®PAH obsahují třífunkční vázanou fázi C18 k zajištění rychlé a účinné HALO® PAHseparace všechHALO PAH 16 standardních PAH sloučenin s hodnotou rozlišení nejméně 1.5 za méně než 5 minut pro EPA 8310 a EPA 610. Jsou velmi dobře kompatibilní s UV, fluorescenční nebo MS detekcí.

 

Tabulka 2


Více informací zde.

HALO® PCS C18

Nové kolony HALO® PCS C18 jsou založeny na osvědčené technologii Fused-Core® pro maximální rychlost a účinnost. Jedná se o kladně nabitou povrchovou fázi navrženou tak, aby zajistila vylepšené tvary píku pro bázické sloučeniny. Je ideální pro použití s mobilními fázemi s nízkou iontovou silou. HALO® PCS udržují špičkovou symetrii při vyšších kapacitách zatížení a poskytují alternativní selektivitu pro C18 fázi. K dispozici jsou s velikostí pórů 90 Å a 160 Å pro analýzu malých molekul a peptidů.

Vyšší výkon:
V oblasti chromatografie představují kolony HALO® PCS C18 nový standard. Tyto kolony spojují přesnost s účinností a jsou navrženy tak, aby nabízely bezkonkurenční výkon v různých analytických aplikacích.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

 • Vynikající tvar píků a zvýšená nosnost pro bazické směsi
 • Kompatibilita s UHPLC a LCMS
 • Alternativní L1 selektivita
 • Základem je technologie Fused-Core® pro rychlé, efektivní a spolehlivé separace

Výhoda kladně nabitého povrchu
Při testech souboru syntetických bazických peptidů na HALO 160 Å PCS C18 a tradiční C18 stacionární fází a při použití mobilních fází s nízkou iontovou silou, jako je kyselina mravenčí, vykazuje kladně nabitá povrchová stacionární fáze výrazně lepší šířku a symetrii píků pro zásaditější peptidy.

Hledáte kolonu PCS C18 na míru Vašim potřebám?
Kolony HALO® PCS C18 nabízejí spektrum vlastností zajišťujících bezkonkurenční výkon. Tyto kolony C18 se dokonale hodí pro řadu aplikací od léčiv po steroidy, mastné kyseliny, ftaláty a environmentální studie. Technologie HALO® Fused-Core® PCS toleruje vyšší zatížení vzorku bazickými sloučeninami ve srovnání s konkurenční plně porézní C18 kolonou. Stacionární fáze PCS je ideální pro zásadité analyty při použití mobilních fází s nízkou iontovou silou, jako je kyselina mravenčí.

Aplikace:

Separace lokálních anestetik použitím HALO PCS-18
Peptidové mapování na HALO PCS C18 vs. C18
Zásadité farmaceutické sloučeniny

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru