DAICEL CHIRAL Technologies

Firma DIACEL Chiral Technologies nabízí širokou škálu chirálních HPLC kolon.

Kolony DIACEL se stacionární fází na bázi polysacharidů
Stacionární polysacharidové fáze Daicel jsou založeny na chirálních selektorech vyrobených derivatizací amylózových nebo celulózových polymerů. Chirální selektory jsou rozděleny do dvou odlišných technologií: nové imobilizované fáze a tradiční potažené fáze.

Imobilizovaná stacionární fáze
Fáze na bázi polysacharidů Daicel CHIRALPAK®, známé pro svou širokou škálu aplikací a pozoruhodnou kapacitu, se vyrábějí fyzikálním nanášením polysacharidových derivátů na silikátové matrice. Imobilizace derivátů polysacharidů kolem matrice poskytuje univerzální kompatibilitu s rozpouštědly. Ve spojení s našimi imobilizovanými fázemi lze použít prakticky jakékoli mísitelné organické rozpouštědlo, což umožňuje nové profily selektivity a zlepšenou produktivitu.

Potažená stacionární fáze
Tradiční fáze na bázi polysacharidů se vyrábějí fyzikálním nanášením derivátů polysacharidů na matrice oxidu křemičitého. Vzhledem k tomuto výrobnímu procesu je použití řady rozpouštědel omezené. Některá silná rozpouštědla, jako je tetrahydrofuran, dichlormethan a chloroform, mohou sice napomáhat rozpustnosti sloučeniny, ale mohou poškodit potažené fáze.

Zde se můžete podívat na jednotlivé chirální polysacharidové fáze: Daicel Chiral Tech Poster

ACC

 

 

 

 

Chirální fáze na bázi proteinů Daicel
Imobilizované stacionární fáze Daicel na bázi proteinu jsou úspěšně používány vědci pro separaci a charakterizaci chirálních sloučenin v širokém spektru aplikací – od objevování léků a zajištění kvality po monitorování životního prostředí a studie vazby lék-protein.

Široká enantioselektivita
Chirální fáze Daicel CHIRALPAK® na proteinové bázi jsou imobilizovány na 5µm velkých sférických částicích oxidu křemičitého. Fungují zcela v režimu chromatografie na reverzní fázi s použitím pufrů s nízkým obsahem organických modifikátorů a při středních hodnotách pH. Enantioselektivitu lze snadno kontrolovat nebo zlepšovat změnami ve složení mobilní fáze: pH, typy a koncentrace pufrů a organických modifikátorů

Fáze jsou k dispozici se třemi hlavními proteiny:

CHIRALPAK® AGP – α 1-kyselý glykoprotein
CHIRALPAK® HSA – Lidský sérový albumin
CHIRALPAK® CBH – Celobiohydroláza (stabilní enzym)

AGP

 

Daicel CHIRALPAK® AGP má extrémně širokou použitelnost pro separaci velké škály chirálních sloučenin, jako jsou aminy, kyseliny a atd. Enantioselektivita Daicel CHIRALPAK® CBH je komplementární k selektivitě AGP.

K dispozici je i řada dalších kolon s proteinem sérového albuminu, především pro studie vazebných schopnosti léčiva na protein:

CHIRALPAK® RSA – Krysí sérový albumin
CHIRALPAK® BSA – Hovězí sérový albumin
CHIRALPAK® MSA – Myší sérový albumin
CHIRALPAK® PSA – Prasečí sérový albumin
CHIRALPAK® DSA – Psí sérový albumin

Více v brožurce zde nebo ve vyhledavači stacionárních fází zde: Daicel Chiral Tech Poster

Zwitteriontové, crownetherové, aniontověvýměnné a další chirální fáze
Daicel Chiral Technologies jako lídr v technologii separace enantiomerů nabízí řešení pro řadu specializovaných aplikací.

Zwitteriontové fáze
Kolony Daicel CHIRALPAK® ZWIX(+) a ZWIX(-) jsou plněny zwitteriontovými chirálními stacionárními fázemi, zahrnují jak aniontové, tak kationtové výměnné funkční skupiny. Jsou navrženy pro separaci zwitteriontových molekul, jako jsou nederivatizované aminokyseliny a malé peptidy, ale i dalších náročných molekul.

Aniontovýměnné  fáze
Kolony Daicel CHIRALPAK® QN-AX a QD-AX jsou naplněny slabými aniontově výměnnými chirálními stacionárními fázemi na bázi komplementárních derivátů chininu (QN) a chinidinu (QD). Jsou určeny pro separaci chirálních kyselin, jako jsou N-derivitizované aminokyseliny a fenoly.

Crownetherové fáze
Kolony Daicel CROWNPAK® CR(+) a CR(-) jsou naplněny chirálními stacionárními fázemi crown etheru. Jsou určeny pro separaci chirálních aminokyselin a dalších malých molekul obsahujících primární aminovou skupinu na chirálním centru. CROWNPAK® CR-I(+) a CR-I(-) jsou vybaveny imobilizovanými selektory pro rozšíření rozsahu rozpouštědel používaných jako mobilní fáze, čímž se zvyšuje enantioselektivní rozlišení chirálních sloučenin.

Fáze výměny lingadu
Daicel CHIRALPAK® WH a CHIRALPAK® MA(+) obsahují prolin a N,N-dioktyl-L-alanin jako své chirální selektory. Jsou to kolony typu s výměnou ligandů, které lze použít s vodnými roztoky síranu měďnatého. Tyto kolony byly navrženy pro alfa aminokyseliny a další kyselé chirální molekuly.

Achirální fáze Daicel
Daicel Chiral Technologies má účinné fáze pro separaci achirálních enantiomerů. Stacionární fáze jsou ideální pro řešení vícesložkových achirálních separačních problémů pro analytické, semipreparativní a preparativní aplikace.

Široká použitelnost
Kolony DAICEL DCpak® PBT a bázi polybutylentereftalátu dokáže oddělit širokou škálu sloučenin a strukturních nebo polohových izomerů. Používá se k separaci cis/trans-izomerů a aromatických substitučních izomerů, jako jsou flavonoidy, deriváty kofeinu a terpeny.

Výhody
Kolony DAICEL DCpak® P4VP nabízí  výhody oproti komerčním 2-ethylpyridinovým kolonám. Tato kolona SFC na bázi poly(4-vinylpyridinu) poskytuje vyšší rozlišovací schopnost a vynikající odolnost ve srovnání s 2-EP a je účinná při separaci bazických a kyselých sloučenin bez přísad, jako jsou kyseliny, zásady a soli.

Silná retence
Kolony typu DCpak® PTZ HILIC DAICEL se vyznačují novou tetrazolovou funkční skupinou na povrchu, která nabízí silnější retenční schopnost pro hydrofilní sloučeniny a vynikající rozpoznání tvaru molekul. Má mnoho aplikací v oblasti glykomiky, proteomiky a metabolomiky.

Podrobnější informace o produktech firmy CHIRAL získáte, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese nebo na webových stránkách DAICEL CHRIRAL Technologies.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru