NanoDis systém byl vyvinut v reakci na aktuální požadavek farmaceutického průmyslu, popsat disoluční profil aktivních farmaceutických látek (API) navázaných na nanočásticích.

Standardní disoluční techniky z mnoha důvodů selhávají, mezi nejčastější problémy patří např. obtížná filtrace přes běžné membránové filtry, které mohou prasknout a nanočástice tak proniknou až do sběrné vialky, nanočástice mají tendenci se hromadit v dialyzačních membránách, které se ucpávají, nedokonalá separace nanočástic od rozpouštěcího média atd. Ve výsledku toto vše komplikuje možnost předpovědět skutečný disoluční profil API.

Základem NanoDis systému je disoluční aparát 708-DS s automatickým vzorkovačem 850-DS (dle USP App 1 a 2), kde před vzorkovač je předřazen soubor filtrů z dutého vlákna. Jedná se o způsob kontinuální filtrace s křížovým tokem, kdy se shromažďuje a měří pouze rozpuštěná API, systém se neblokuje a tak nehrozí ani protržení filtrů. Všechny rozptýlené nanočástice a média se recyklují zpět do původních disolučních nádob a celý disoluční proces tak běží bez přerušení.

Celá sestava je ovládaná z PC přes Dissolution Workstation Software a je plně v souladu s protokolem 21 CFR part 11.

Více informací naleznete ve videogalerii nebo na produktové stránce výrobce.

Videogalerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru