Organické standardy tvoří velice rozsáhlou a neustále rostoucí skupinu látek. Altium pro vás zajišťuje tyto standardy ve spolupráci s více než dvěma desítkami firem. Naše nejvýznamnější dodavatele organických standardů uvádíme v následujícím přehledu.

Wellington Laboratories

well_logo_17mar2009-330x95.jpg

Wellington Laboratories se specializuje na nativní i izotopicky značené standardy.
Mezi nejčastěji používané skupiny látek patří polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polychlorované bifenyly, chlorované naftaleny, chlorbenzeny, chlorfenoly, chlorkatecholy, některé bromované sloučeniny, vybrané referenční materiály a další.

Aktuální katalog firmy Wellington Laboratories.

Novinky září 2023

Absorbér UV-328, UV-328-13C6

Novinky srpen 2023

PFAS Mixtures of Linear and Branched Isomers

  • br-PFOA  Perfluorooctanoic acid isomer mix
  • br-PFNA  Perfluorononanoic acid isomer mix

Ultrashort-Chain PFAS

  • PFMeS   Sodium trifluoromethanesulfonate
  • PFEtS     Sodium perfluoroethanesulfonate
  • TFA        Trifluoroacetic acid
  • PFPrA    Perfluoropropanoic acid

Native PFAS Solution/Mixture for U.S. EPA Method 1633 Containing Linear and Branched Isomers

  • EPA-1633STK         

New/Updated PFAS Solution/Mixtures for U.S. EPA Methods (533, 537.1, 8327) containing Linear and Branched Isomers

  • EPA-537APDS
  • EPA-533APDS
  • EPA-8327STK

Zrušení produktu MCBZ-12345 (Pentachloro(13C6)benzene v isooctanu

nahrazeno MPeCB (Pentachloro(13C6)benzene) v Nonanu

Nativní i značené standardy organochlorovaných pesticidů

Směsi polychlorovaných naftalenů
Kalibrační roztok PCN pro GC/MS (PCN-CVS-A)
PCN Native Stock Solution (PCN-STK-A)
PCN Extraction Standard Solution (PCN-LCS-A)
PCN Injection Standard Solution (PCN-ISS-A)
PCN Sampling Standard Solution (PCN-SS-A)     

3 standardy nativních perfluoroalkanesulfonamidů (FASA) a Perfluoroalkanesulfonamidoethanolů  (N-EtFASE)
Perfluoro-1-pentanesulfonamide (FPeSA-I)
N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamide (N-EtFBSA-M)
2-(N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamido)ethanol (N-EtFBSE-M)

Standardy směsí isomerů pro FOSA, N-MeFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSE, N-EtFOSE
Perfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-FOSA)
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-NMeFOSA)
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-NEtFOSA)
2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol isomeric mixture (br-NMeFOSE)
2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol isomeric mixture (br-NEtFOSE)

Native & Mass-Labelled PFAS Mix Compatible with U.S. EPA Draft Method 1633
MPFAC-HIF-ES – (Mass-Labelled PFAS Extraction Standard Solution/Mixture)
MPFAC-HIF-IS – (Mass-Labelled PFAS Injection Standard Solution/Mixture)

PFAC-MXF (Native Replacement PFAS Solution/Mixture)
PFAC-MXG (Native Perfluoroether-Carboxylic Acids and -Sulfonate Solution/Mixture)
PFAC-MXH (Native PFAS Solution/Mixture)
PFAC-MXI (Native N-Me/EtFOSA & N-Me/EtFOSE Solution/Mixture)
PFAC-MXJ (Native X:3 Fluorotelomer Carboxylic Acid Solution/Mixture)

Native PFAS Certified Reference Standards
L-PFUdS (Sodium perfluoro-1-undecanesulfonate)
L-PFTrDS (Sodium perfluoro-1-tridecanesulfonate)
EU-5813-NSS (5813/20 Native PFAS Solution/Mixture)

ISO 21675:2019 Solution/Mixtures

ISO 21675-NSS (5813/20 Native PFAS Solution/Mixture, 30 comp.)
ISO 21675-LSS (ISO 21675:2019 Labelled Stock Solution, 24 comp.)


US EPA533 Solutions/Mixtures – pro stanovení per- a polyfluoroalkylových látek v pítné vodě dle metody EPA 533.
Aqueous Film Forming Foam PFAS
Native PFAS Solutions/Mixtures
Standardy L-PFUdS a L-PFTrDS
Standard dle ISO 21675:2019

 

Kompletní přehled nových produktů najdete na stránkách Wellington – „Nové nativní a izotopicky značené standardy Wellington“

Agilent Technologies

agilent

Nově nabízíme chemické standardy společnosti Agilent Technologies. V nabídce naleznete standardy pro potravinářství, forenzní, environmentální a elementární analýzy a také standardy pro kalibraci přístrojů. Podívejte se na stránky:  www.agilent.com/chem/standards. V případě zájmu neváhejte kontaktovat svého regionálního manažera nebo pište na info@hpst.cz

Honeywell Research Chemicals

fluka

nabízí sortiment vysoce kvalitních anorganických a organických referenčních materiálů vyráběných dle normy ISO 9001. V nabídce naleznete standardy veterinárních a farmaceutických přípravkůstandardy pro environmentální analýzu, pesticidy a jejich metabolity či  petrochemikálie. 

Absolute Standards

Rozsáhlá nabídka individuálních a směsných standardů odpovídajících EPA metodám,  standardy pro analýzu olejů, potravin a další. Firma Absolute Standards připravuje i „standardy na zakázku“ – složení standardu definuje konečný uživatel.

Všechny standardy jsou dodávány s certifikátem.

Kompletní katalog firmy Absolute Standards lze stáhnout zde.

Standardy pro monitorování podzemních skladovacích tanků: Underground Storage Tanks – UST.

Standardy připravené dle požadavků laboratoří v ČR: Standardy na zakázku.

 

Supelco

supelco-logo_0.jpg

Široká škála standardů pro analýzu vzorků životního prostředí a potravin, farmaceutické standardy i derivatizační činidla. Firmy Absolute Standards a SUPELCO dodávají tzv. vzájemně kontrolované standardy s označením RDaD. Tyto standardy mají zajistit shodu produktů dodávaných odlišnými výrobci.

Katalog standardů firmy Supelco, Fluka, Riedel-de Haën a Aldrich vám zašleme na požádání e-mailem.


CHIRON

chiron-1_0.jpg

Chiron je flexibilní firma s vlastní rozsáhlou výrobou standardů pro analýzu vzorků z oblasti životního prostředí a petrochemického průmyslu, analýzy potravin a farmaceutické standardy. Pravidelně sleduje požadavky na nové látky a rozšiřuje svou nabídku.

V roce 2020 společnost Chiron získala akreditační osvědčení dle normy ISO 17034 a úspěšně obnovila status ISO/IEC 17025.
ISO/IEC 17025 Accreditation Certificate
ISO 17034 Accreditation Certificate

Kompletní katalog  firmy Chiron lze stáhnout zde (2.6 MB).

Další tématické katalogy ke stažení zde:

Dr. Ehrenstorfer

FINAL-LGC-NEW-LOGO-rgb

Standardy pro analýzu vzorků životního prostředí – individuální komponenty i směsné standardy
polychlorovaných bifenylů, normálních i substituovaných polyaromatických uhlovodíků, pesticidů,
alkoholů, aldehydů, ketonů, aminů a dalších.

Katalog ke stažení zde

ChemService

chemservis

Firma ChemService má širokou nabídku pesticidů, standard odpovídající EPA metodám, PCB, PBB, PNA,deuterované a C13 standardy, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS).

Kompletní katalog ChemService lze stáhnout zde (4.92 MB)

Dílčí katalog 2018 Pesticide & Metabolite Standards Catalog

 

AccuStandard

as_logo_0.png

Směsné standardy odpovídající EPA metodám, organické standardy (standardy PCB, PBDE, dioxiny, furany, PAHy, pesticidy, alergeny) petrochemické standardy, standardy aditiv pro plastové výrobky, standardy pro analýzu potravin, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS, iontová chromatografie) a další.

Hlavní skupiny látek:

Toronto Research Chemical

logo75p.png

Dodavatel více jak 12 tisíc organických látek pro farmaceutický a chemický průmysl, standardů pro komplexní organickou chemii,standardy karbohydrátů, anorganických standardů, izotopicky značené standardy a mnoho dalších.

Seznam nabízených látek neleznete ZDE.

Larodan Lipids

larodan.png

Standardy pro mastné kyseliny, methylestery mastných kyselin, izotopicky značené mastné kyseliny, přírodní a syntetické lipidy a biolipidy, 13C/D Lipidy, neurolipidy a receptory, fosfolipidy.

INDOFINE Chemical company

logo_tl2.png

Velký výběr standardů z oblasti flavonoidů,  kumarinů, acetofenonů, benzofenonů, fluoro-organických sloučenin, hetrocyklických a přírodních produktů a produktů pro farmaceutický, zemědělský průmysl.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.

Brožury, Technické specifikace

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru