Přístroj PhenoImager ® HT s novým softwarem HT 2.0 nabízí bezkonkurenční rychlost a výkon. Spojuje přednosti multispektrálního zobrazování a integrovaný spektrální unmixing ve zjednodušeném pracovním postupu.

PhenoImager ® HT je v současnosti nejvíce citovaný zobrazovací systém pro prostorové fenotypování (spatial phenotyping) a prostorové fenotypové znaky (spatial signature).  PhenoImager ® HT je nejrychlejším multispektrálním zobrazovacím systémem pro snímání celého řezu. Lze ho snadno integrovat do vysoce náročných pracovních postupů s velkým počtem vzorků. Nová verze softwaru 2.0 poskytuje výzkumníkům jedinečnou technologii, která kombinuje spektrální unmixing, rychlé zobrazování a volitelné výstupy dat. V kombinaci s testy PhenoCode Signature pro 6plexy a 7-mi barevné zobrazování celých řezů představuje HT 2.0 bezkonkurenční systém pro vývoj prostorvých fenotypových znaků.

Hlavní výhody

  • Nejmodernější multispektrální zobrazování s integrovaným spektrálním unmixingem umožňuje identifikaci a kvantifikaci více překrývajících se biomarkerů (až 6) bez interference autofluorescence a přeslechu signálu
  • Renomovaná technologie "liquid crystal tunable filter" (LCTF) generuje nemíchané, anotované oblasti zájmu až v 9 barvách pro detailní biologický výzkum
  • Generujte snímky celého řezu až 7 barev za méně než 12 minut (oblast 15 mm x 15 mm) pro biologickou analýzu celého řezu v rámci efektivního pracovního postupu a bez zkreslení vybraných oblastí
  • Plně automatizovaný, vysoce výkonný systém pro rychlý posun vašeho výzkumu
  • Vysokorychlostní digitální skenování celého řezu při zvětšení 10X-40X ve světlém poli nebo fluorescenci
  • Uzavřený systém s vestavěnou bezdotykovou automatizací umožňuje vizualizovat, analyzovat, kvantifikovat a fenotypovat imunitní buňky in situ s vysokou spolehlivostí
  • Integrované  softwarové balíčky pro analýzu tkání inForm  a  phenoptr  podporují možnost konfigurace vlastních projektů pro kvantifikaci biomarkerů a prostorovou analýzu
Formát tkáně Tkáňové mikročipy a tkáňové řezy
Multispektrální rozsah 440 - 780 nm
Metoda detekce a zdroj světla světlé pole (brightfield) a fluorescence (multispektrální nebo barevná), LED
Rychlost snímání při zvětšení 40x: Fluorescence (1.5 x 1.5 cm) 2 digitální sklíčka za hodinu (7 barev)
Rychlost snímání při zvětšení 40x: Brightfield (1.5 x 1.5 cm) 8 digitálních sklíček za hodinu
Automatizace Bezdotyková, s automatickým pořizováním snímků
Počet sklíček Kapacita 80 sklíček, technologie kontinuální ho vkládán skel
Schopnost multipexování Separuje až 9 barev i když dochází k jejich překryvu
Software pro analýzu obrazu nForm: intuitivní rozhraní pro automatické učení pro automatickou segmentaci a kvantifikaci tkáňových struktur, buněk a subcelulárních struktur
Rozlišení 40x = 0.25 μm/pixel 20x = 0.5 μm/pixel 10x = 1.0 μm/pixel
Formát souboru Formát pro skenování celých sklíček Akoya Biosciences (.qptiff); Formát multispektrálního pole (.iM3); černobílé nebo barevné obrázky (JPEG, jednovrstevný TIFF, BMP nebo PNG)

 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru