Možnosti neomezené analýzy živých buněk nabízí 3D Cell Explorer 96focus. Jedinečná technologie Nanolive otevírá možnosti obrazové analýzy dat nebo opětovné analýzy dat vzorků bez označení pomocí digitálních testů Nanolive, které využívají umělou inteligenci. Jednoduchý, autonomní pracovní postup jako vždy zajišťuje efektivní využití vašeho drahocenného času v laboratoři a vy si můžete být jisti, že vaše vzorky jsou ve vyhovujících podmínkách, ať již budete získávat snímky každou hodinu nebo několik dní.

Nanolive 96focus Nanolive 96focus Nanolive 96focus Nanolive 96focus
Zjednodušené, automatizované pracovní postupy vám ušetří čas a náklady Dlouhodobé sledování neznačených buněk Velké množství dat, multiplexovaná a spolehlivá data živých neznačených buněk Plně integrovaná, špičková digitální analýza dat

 

Zjednodušené, automatizované pracovní postupy vám ušetří čas a náklady

Nasaďte buňky

Přidejte látky

Nastavte experiment

Automatické snímání obrazu

Analýzujte data na jedno kliknutí

1

2

3

4

5

Nanolive 96FOCUS Nanolive 96FOCUS Nanolive 96FOCUS Nanolive 96FOCUS Nanolive 96FOCUS

Kompatibilní s 96-ti jamkovou destičkou

Zobrazování bez značení buněk/možná kombinace s fluorescencí

Režim více snímků

Ucelené řešení

Velké množství multiplexovaných dat

 

Efektivní experimenty s nízkými náklady

Díky možnosti paralelního využítí 96 jamek, získání dynamických dat s vysokým množstvím informací dokážete pomocí Nanolive  snížit počet samostatných nebo paralelních experimentů, a tím můžete snížit použití drahých buněčných linií a činidel.

Automatizovaná analýza dat

Automatizovaná akvizice snímků a analýza dat pomocí různých digitálních testů umožňuje snížit celkovou dobu pro provedení experimentu. Data Nanolive nikdy neexpirují!

Dlouhodobé sledování neznačený buněk

Vaše studie živých buněk nemusí být omezeny činidly nebo vlastnostmi buněk. Technologie Nanolive neznačených buněk umožňuje časté snímání obrazu po dobu celých dní, zatímco jsou vzorky vašich buněk umístněné v on-stage inkubátoru. Dokonce i citlivé buňky mohou být zobrazovány po dlouhou dobu bez fixace, poškození nebo fototoxicity. Nyní je možné detailně zachytit složité dynamické procesy, jako je tvorba neuronové sítě, dynamika mitochondrií, diferenciace kmenových buněk a buněčná smrt.

Spolehlivá, multiplexovaná data s vysokým obsahem informací získaná z živých, neznačených buněk

Nenechte si nic ujít! Technologie Nanolive vám umožní při vizualizaci nebo analýze dat přepínat mezi populací, jednotlivými buňkami a úrovněmi organel, aniž byste vynechali jakékoli detaily, protože subcelulární rozlišení je zachováno navzdory zobrazovanému zornému poli.

Neurony

Mitochondrie

Kmenové buňky

T-lymfocyty

3D Cell Explorer 96focus 3D Cell Explorer 96focus 3D Cell Explorer 96focus 3D Cell Explorer 96focus

 

Data s vysokým obsahem informací

Nenechte si nic ujít! Technologie Nanolive umožňuje při vizualizaci nebo analýze dat přepínat mezi populacemi buněk, jednotlivými buňkami a úrovní jednotlivých organel, aniž byste vynechali jakékoli detaily, protože subcelulární rozlišení je zachováno navzdory zobrazovanému zornému poli. 

  • Úroveň sledování buněnčné populace. Na úrovni populace monitorujte buněčnou viabilitu, apoptózu, nekrózu, buněčný růst a interakce buňka-buňka.

  • Úroveň sledování jednotlivých buněk. Na úrovni jedné buňky můžete analyzovat distribuci organel, morfologii buněk a dynamiku membrán.

  • Úroveň sledování buněčných organel. Na úrovni organel můžete pozorovat dynamiku organel, mitochondriální morfologii, kondenzaci chromozomů a akumulaci lipidů

Plně integrované špičkové digitální řešení analýzy snímků

Využijte panely digitálních testů specificky pro vaši aplikaci na pouhé jedno kliknutí. Analýza  snímků je také možná kdykoli zpětně.

  • LIVE Cytotoxicity Assay  Profilujte viabilitu a smrt buněk a rozlišujte mezi živými, apoptotickými a nekrotickými buňkami bez potřeby značení buněk.
  • LIVE T Cell Assay  Současně změřte a charakterizujte, jak živé T -lymfocyty nacházejí, vážou a interagují se svými cílovými buňkami.
  • Smart Lipid Droplet Assay Změřte charakteristiky lipidových kapiček na úrovni populace, buněk a jednotlivých kapiček.
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru