On-line aplikační databáze Macherey-Nagel
Podrobné informace o aplikacích z uvedeného seznamu vám zašleme.

Pharmaceutical Applications

102 Isolation of Carboxylic Acids from Aqueous Solutions
104 Isolation of Carboxylic Acids from Water
107 Isolation of Parabens from Pharmaceuticals and Cosmetics
113 Isolation of Cyclosporin from Serum
114 Isolation of Diazepam from Serum
115 Isolation of Benzodiazepines from Serum
116 Isolation of Acetaminophen from Serum
117 Isolation of Theophylline from Serum
118 Isolation of Barbituates from Serum
119 Isolation of Propranolo from Serum
120 Isolation of Nadolol from Serum
121 Isolation of Prostaglandins and other Arachidonic Acid Metabolites
122 Isolation of Steroids from Serum or Urine
125 Isolation of Amino Acids from Aqueous Solutions
128 Isolation of Benzodiazepines from Urine
129 Isolation of Nicotine and Cotine from Plasma
130 Isolation of Vitamin D3 and Its Metabolites from Serum or Plasma
132 Isolation of A, D and E from Theragran M
133 Isolation of Tricyclic Antidepressants from Serum
134 Isolation of Phenothiazines from Serum
135 Isolation of Vitamins A, D, E, K and Beta Carotene from Centrum Tablets
136 Isolation of Beta Carotene from multi-Vitamin Tablet Extracts of Vitamins A,D,E and K
138 Isolation of Baclofen from Serum
140 Sample Preparation for Tricyclic Antidepressants for Analysis by Normal Phase HPLC
141 Isolation of Catecholamines from Urine
143 Isolation of Halopreiod and Reduced Haloperidol from Plasma
144 Isolation of Amoxicillin from Human Plasma
145 Isolation of Aminoglycosides from Serum
146 Isolation of Propranolol from Serum
147 Isolation of Pheytoin from Serum for GC
148 Isolation of Primidone from Serum for GC
149 Isolation of Carbamazepine from Serum for GC
150 Isolation of Phenobarbital from Serum for GC
151 Isolation of Anticonvulsants from Serum for GC
152 Isolation of Carbamazepine from Serum for HPLC
153 Isolation of Dilatin from Serum for HPLC
154 Isolation of Phenobarbital from Serum for HPLC
155 Isolation of Primidone from Serum for HPLC
156 Isolation of Anticonvulsants from Serum for HPLC
157 Isolation of Antineoplastic Agents from Bisantrene and Mitoxantrone from Plasma
158 Isolation of Amiloride from Urine / Serum
159 Isolation of Atenolol from Human Plasma
160 Isolation of Mesoridazine from Serum
161 Isolation of Sulforidazine from Serum
162 Isolation of Thioridazine from Serum
163 Isolation of Antipsychotic Drugs from Serum
164 Isolation of Amikacin from Serum
178 Isolation of Fat Soluble Vitamins from Multivitanim Tablets
185 Isolation of Thiamine from Aqueous Samples
190 Isolation of Cotinine from Urine and Plasma
196 Isolation of Arachidonic Acid Metabolites and other Essential Fatty Acids from Urine
197 Isolation of Benzodiazapines from Serum for HPLC Analysis
199 Isolation of Catecholamines from Plasma
202 Isolation of Enkephalins from Urine
205 Isolation of Lidocaine from Serum
211 Isolation of Steroids from Serum
212 Isolation of Steroids from Serum
213 Isolation of Sulfonamides from Tissue
217 Isolation of 9-Carboxy THC from Serum
218 Isolation of Cyclosporin A from Whole Blood
219 Isolation of Amoxicillin from Plasma
221 Isolation of Sulfonamides in Serum and Tissue
233 Isolation of Water Soluble Vitamins from Tablets
239 Isolation of Benzodiazepines from Serum for HPLC Analysis
242 Isolation of Ethacrynin Acid from Plasma / Urine Antidepressants
244 Isolation of 11 CIS, 13 CIS, 9 CIS and all Trans Retinol from Serum
245 Isolation of 9 CIS, 11 CIS, 13 CIS and all Trans Retinoic Acid from Serum
247 Isolation of Ethchlorvynol
248 Isolation of Thyroxine from Aqueous Samples
249 Isolation of Thyroxine from Aqueous Samples

Toxicology Applications

131 Isolating Drugs of Abuse from Urine
176 Isolation of Chlorinated Hydrocarbon Pesticides from Serum or Plasma
177 Isolation of Anabolic Steroids from Urine and Serum
180 Isolation of Acidic, Basic and Neutral Doping Agents from Equine and Canine Urine
182 Isolation of Amphetamines from Urine
225 Isolation of Barbituates from Urine
226 Isolation of Cocaine and Benzoylecgonine from Urine
227 Isolation of Acidic, Neutral and Basic Drugs from Urine
228 Isolation of Acidic, Neutral and Basic Drugs from Whole Blood
229 Isolation of Basic Drugs from Urine
231 Isolation of 9-Carboxy THC from Urine
235 Isolation of Phencyclidine
236 Isolation of Exogenous Compounds
251 Isolation of Opiates from Urine by Enzymatic Hydrolysis

Environmental Applications

101 Isolation of Phenolic Compounds from Aqueous Solutions
103 Isolation of Chromium, Manganesee, Iron, Cobalt, Nickel, Copper and Zinc from Aqueous Solutions
105 Isolation of Amine Antioxidants from Motor Oil
108 Isolation of Organochlorine Pesticides from Fat Soluble Material
109 Isolation of Phenoxy Acid Herbicides from Aqueous Solutions
110 Isolation of Pesticides from Fish Oil
111 Isolation of PCBs and PAHs from Water
112 Isolation of PCBs and PAHs from Soil
123 Isolation of Organochlorine Pesticides from Aqueous Solutions
124 Isolation of Organochlorine Pesticides from Soil or Low Fat Tissues
127 Isolation of PCBs from Transformer Oil
137 Isolation of PCBs and PAHs from Whole Blood, Serum or Plasma
166 Isolation of Atrazine and Alachlor in Water
167 Isolation of Carbaryl from Water
168 Isolation of Carbaryl from Fruit Juice
169 Isolation of Phenylurea Herbicides from Water by LC/MS
170 Isolation of Aldicarb Residues from Ground Water
171 Isolation of Triazine Herbicides from Pond Water
172 Isolation of Organophosphorus Pesticides from Water
181 Isolation of Phenol and Phenol Compounds from Water
184 Isolation of Methiocarb from Fruit
187 Isolation of Phenols from Aqueous Solutions
188 Isolation of Paraquat and Diquat from Aqueous Solutions
189 Isolation of Benomyl from Aqueous Solutions
191 Isolation of Atrazine from Tissue
192 Isolation of Atrazine from Soybeans
193 Isolation of Metals for SW846
194 Isolation of Phenols from Aqueous Solutions
201 Isolation of Explosives from Water
206 Clean Up of PCBs from Transformer and Waste Oil
208 Isolation of Petroleum Products from Water
220 Isolation of Organophosphorous Insecticides from Water
240 Isolation of Triazine Herbicides from Water
241 Isolation of Triazine Herbicides from Soil
250 Isolation of PCBs from Oil

Agricultural and Food Applications

106 Isolation of Aflatoxins from Grain, Corn and Nut Meals
126 Isolation of Caffeine from Aqueous Solutions
139 Isolation of Carbohydrates from Wine
175 Isolation of Hop Acid from Beer
179 Isolation of Trimethoprim from Meat
184 Isolation of Methiocarb from Fruit
191 Isolation of Atrazine from Tissue
192 Isolation of Atrazine from Soybean
200 Isolation of Flunitrazepam 7-Aminoflunitrazepam and Desmethyl Flunitrazepam
203 Isolation of Caffeine and Aspartame from Coca-Cola
207 Isolation of Flunixin from Milk
214 Isolation of Tetracyclines from Honey
215 Isolation of Trace Caffeine from Aqueous Solutions
222 Isolation of Organochlorine Pesticides from Cornmeal
223 Isolation of Organochlorine Pesticides from Cornmeal
224 Isolation of Triazine Herbicides from Plant Extracts

Biological and Organic Applications

165 Isolation of Adenosine Monophophate from Lung Tissue
186 Deproteination of Blood, Urine or Cerebral Spinal Fluid from Amino Acid Testing
173 Isolation of Plant Pigments from Leaf Extracts
174 Isolation of Isoquinoline Alkaloids from Leaf Extracts
183 Isolation of Organic Acids from Aqueous Solutions
198 Isolation of Organic Acid from Sea Water

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru