NIST ’20 Mass Spectral Library

NIST 23 (2023) – k dispozici v červnu 2023

Knihovna hmotnostních spekter NIST 23 (2023), nástupce NIST 20/17/14, je plnohodnotná sbírka hmotnostních spekter elektronové ionizace (EI) a MS/MS s chemickými a GC daty a vyhledávacím softwarem k identifikaci vašich vlastních neznámých spekter.

Klíčová vylepšení verze NIST 2023 oproti verzi NIST 2020:

 • Knihovna EI přidává 40 tisíc dalších sloučenin s retenčními indexy, nejčastěji vybranými, měřenými
 • a hodnocenými NIST.
 • Knihovna MS/MS obsahuje 51 000 sloučenin, vše při více fragmentačních energiích a podmínkách
 • O 66 % více sloučenin, 80 % více spekter. 2,4M spektra
 • Software NIST MS Search 3.0 (nová verze) významně vylepšila svá metadata a software.

NIST 20 není jen knihovna hmotnostního spektra.

Obsahuje tyto komponenty:

 • Knihovna hmotnostních spekter elektronové ionizace (EI) – 350 643 pečlivě vyhodnocených spekter, 306 869 jedinečných sloučenin s identifikacemi, téměř všechny s chemickými strukturami. Obsahuje o 40 tisíc dat více než NIST 17 s možností vyhledávání názvů sloučenin NIST online.
 • MS/MS knihovna – 1.3 milionu spekter 31 000 sloučenin (2x více než NIST 17), 186 000 prekurzorových iontů. Pokrývá celou řadu metod fragmentace – HRAM (přesná hmotnost s vysokým rozlišením), QTOF, HCD, IT-HRAM, QqQ, iontová past (nízké rozlišení až MS4) a APCI HRAM – a typy prekurzorových iontů – protonované, deprotonované ztráta vody/amoniaku a další (dostupné také samostatně jako databáze NIST MS/MS.)
 • Knihovna dat plynové chromatografie (GC) – 447 285 hodnot retenčního indexu (Kovats/Lee) pro 139 498 sloučenin (111 768 v knihovně EI), pokrývající polární i nepolární sloupce. O 40 000 více než v NIST 17 (dostupné také samostatně jako databáze NIST GC.)
 • NIST MS Search software – software pro vyhledávání (identifikaci) sloučenin z jejich hmotnostních spekter a pro procházení knihoven hmotnostních spekter. Zahrnuje také MS interpretační programy pro analýzu hmotnostních spekter na základě chemické struktury, molekulárního vzorce, izotopových vzorů a dalších.
 • AMDIS software – software pro dekonvoluci plynových/kapalinových chromatogramů
 • Dokumentace – Přibližně 50stránkový elektronický manuál o nastavení a základním použití. Další informace jsou v souborech nápovědy.
 • Knihovny jsou naformátovány v binárním formátu vhodném pro použití samostatně nebo pomocí softwaru NIST MS Search (a AMDIS). Další formáty specifické pro přístroje (např. Agilent ChemStation a MassHunter) jsou k dispozici samostatně, aby bylo možné vyhledávat v knihovnách přímo ve Vašem datovém systému GC/MS nebo LC/MS.
 • S každým nákupem dodáváme DVD (instalace softwaru, knihoven a dokumentace). Pokud nemáte jednotku DVD, můžete si ji stáhnout elektronicky pomocí webové adresy a licenčního čísla na štítku DVD.
 • Verze NIST 17 Demo ke stažení zde. 

 

Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 12th Edition

Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 12th Edition
knihovna spekter zaznamenala výrazné rozšíření oproti předcházející verzi. Obsahuje 775 500 EI spekter pro 599 700 individuálních sloučenin. Většina spekter je doplněna o strukturní vzorec, triviální názvy, sumární vzorec, molekulovou hmotnost a další informace.
 

Wiley Registry™ 12th Edition combined with NIST 20

Wiley Registry™ 12th Edition combined with NIST 20 spojuje dvě nejčastěji používané knihovny spekter a vytváří největší databázi spekter pro GCMS systémy. Zahrnuje 977 559 spekter  pro 707 501 individuálních látek, 234 284 MS/MS spekter, 943 000 strukturních vzorců a více než 82 337 GC retenčních indexů. Součástí knihovny je také software NIST „MS Search“ a NIST „AMDIS“ dekonvoluční software.

Drugs, Poisons, Pesticides, Pollutants and Their Metabolites 5th Edition

Hans H. Maurer, Karl Pfleger, and Armin A Weber

Základní knihovna spekter pro všechny toxikologické laboratoře a laboratoře zabývající se analýzou léčiv, drog a jejich metabolitů. Zahrnuje 10 430 spekter a GC retenčních indexů v 175 skupinách. Je dostupná v různých formátech pro běžné GCMS přístroje.
Bližší informace naleznete v letáku Maurer-Pfleger-Weber MS Library.

Mass Spectra of Designer Drugs 2022

Mass Spectra of Designer Drugs 2022 je nejkomplexnější sbírka léků, léčiv, chemických bojových látek a souvisejících látek MS s aktualizacemi do 31. prosince 2021. Knihovna zahrnuje 32 855 spekter pro 25 000 chemických sloučenin.

Každoročně aktualizované vydání pro rok 2022 obsahuje přidání téměř 1 600 nových hmotnostních spekter s více než 1 400 unikátními složkami v klasifikačních skupinách, jako jsou fentanyly, kanabinoidy a další. S průměrným indexem kvality na spektrum 960 a 21 335 Kovatsovými retenčními indexy poskytuje tato spektrální knihovna komplexní data o nejaktuálnějším seznamu nových psychoaktivních látek (NPS).

Tato databáze je kritickým a nezbytným zdrojem pro analytické chemiky ve forenzních, klinických a toxikologických laboratořích, kteří svými službami podporují orgány činné v trestním řízení. Používá se v místních i federálních kriminálních laboratořích, v kancelářích soudních lékařů, při hraničních kontrolách a téměř všude, kde se provádí forenzní analýza.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru