22. 2. 2021
Jan Kovář, HPST, s.r.o.

Kapalinové chromatografy s UV-VIS detekcí jsou dnes zcela nezbytným vybavením laboratoří zabývajících se rutinními analýzami např. kontrolou vstupních, výstupních surovin, meziproduktů nebo reakční kinetikou. Stále přísnější legislativní požadavky ovšem mohou klást na HPLC analýzy vyšší nároky z hlediska selektivity a citlivosti, a proto detekce UV-VIS nemusí být dostatečná. Hlavním důvodem, proč v běžných provozních laboratořích není alespoň základní MS technika zastoupena tak jako UV-VIS, je především vyšší pořizovací cena hmotnostního detektoru a obecně vyšší nároky na obsluhu těchto přístrojů.

Agilent, jako celosvětový lídr v oblasti kapalinové chromatografie, spolupracoval s celou řadou rutinních laboratoří s cílem získat co nejvíce informací o požadavcích na nový typ MS detektoru. Laboratoře nejčastěji kladly důraz na jednoduchost, robustnost, vyšší citlivost a selektivitu.

NovýAgilent InfinityLab LC/MSD iQ.
Obrázek 1. NovýAgilent InfinityLab LC/MSD iQ.

Výsledkem této spolupráce je novinka v podobě unikátního MS detektoru jednoduchého kvadrupólu s označením Agilent InfinityLab LC/MSD iQ, který přináší tolik požadovanou jednoduchost ovládání a zároveň cenovou dostupnost.

Auto Acquire

Ukázka nastavení metody v softwaru OpenLab CDS 2.4
Obrázek 2. Ukázka nastavení metody v softwaru OpenLab CDS 2.4

Při práci s LC/MS se mohou méně zkušení uživatelé obávat nastavení metody a klást si otázky jako např. „Vidím opravdu všechny mé ionty?“, „Jak mám správně optimalizovat ionizaci?“ nebo „Jaké napětí na detektoru nastavit?“ 

V případě Agilent InfinityLab LC/MSD iQ Vás těchto starostí zbaví funkce Auto Acquire, která se postará o kompletní nastavení MS detektoru na základě informací z LC metody. Na Vás je již pouze zadání měřené hmoty nebo hmotnostního rozsahu, podle molekulové hmotnosti vašich analytů, stejným způsobem, jako byste nastavovali vlnové délky na DAD detektoru. Takto jednoduché to opravdu je.

Automatické ladění MS detektoru

Ukázka nastavení automatického ladění MS detektoru a reportu z ladění
Obrázek 3 . Ukázka nastavení automatického ladění MS detektoru a reportu z ladění

LC/MSD iQ má integrovanou nádobku s kalibračním roztokem, což umožňuje automatickou, softwarem řízenou kalibraci a ladění detektoru. MS detektor automaticky nakalibruje hmotnostní osu, optimalizuje iontovou optiku, hmotnostní filtr a napětí na detektoru tak, aby byla splněna přísná kritéria pro kalibrační píky. To vše za méně než pět minut jak v pozitivním, tak negativním módu. Ladění a kalibraci lze inteligentně naplánovat tak, aby se spouštěla v době mimo měření (například o víkendu) a nebude Vás tedy zdržovat od práce. Nový iQ detektor si nejenom sám vše nastaví, ale také Vás včas upozorní na nutnost uživatelského zásahu, například doplnění ladícího roztoku.

VacShield - jednoduchá a rychlá údržba

Ukázka VacShield během provozu a během údržby
Obrázek 4 . Ukázka VacShield během provozu a během údržby

Díky technologii VacShield lze čistit vstupní kapiláru do MS (přechod mezi atmosférickou a vakuovou částí) bez zavzdušnění přístroje. MS detektor si během údržby udrží vakuum, a tak je čas nutný k tomuto zásahu opravdu minimální. 

Využití Agilent InfinityLab LC/MSD iQ detektoru ve vaší laboratoři

Nový Agilent InfinityLab LC/MSD iQ bude neocenitelným pomocníkem při detekci sloučenin na koncentračních úrovních, které s běžným UV-VIS detektorem nejste schopni detektovat. S využitím SIM módu navíc zvýšíte citlivost detekce až 100x. Chromatografické koeluce, které jsou v HPLC/UV-VIS obtížně řešitelné, nebudou již  problém díky specificitě MS detekce. Koeluující komponenty (pokud nejde o izomerní struktury) lze snadno detekovat i kvantifikovat. Díky tomu lze často urychlit metody.

To vše, a ještě více, na pozadí nejnovější verze chromatografického softwaru OpenLab CDS, který patří k nejoblíbenějším chromatografickým softwarům na trhu především pro své jednoduché ovládání a rychlé vyhodnocování.

Chtějte od svého prvního MS detektoru více. Chtějte především jednoduchost, citlivost a robustnost. Chtějte nový MSD iQ detektor firmy Agilent.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat produktového specialistu Jan Kovář, jan.kovar@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru