6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Je dodáván jako součást uceleného řešení s řadou pracovních postupů pro detailní analýzu intaktních proteinů, automatickou konfirmaci proteinové sekvence na úrovni peptidů a pro analýzu post-translačních modifikací. Tento systém disponuje jedinečnou reprodukovatelností dat a robustností pro rutinní analýzy.

Analýza intaktních proteinů - Agilent 6545XT zahrnuje technické inovace, navržené specificky pro analýzu vellkých molekul. Disponuje hmotnostním rozsahem až 30,000 Da, vysokou citlivostí a vylepšenou přesností hmoty a rozlišením pro velké molekuly. SWARM algoritmus umožňuje automatické ladění s nalezením optima průchodu iontů pro intaktní proteiny. Takto získaná kvalitní data jsou navíc zpracována algoritmy, které zachovávají jemný detail a je tak možné získat informace o izoformách na koncentračních hladinách na nízkých ppm hladinách. 
 
Mapování peptidů - Ať už je Vaším úkolem rutinní ověřování sekvence peptidů nebo čelíte stanovení obtížně detekovatelných peptidů, je Agilent 6545XT AdvanceBio řešením pro Vás. Pomocí software MassHunter BioConfirm je možná automatická analýza pokrytí sekvence peptidů (sequence coverage). Užitečné akviziční nástroje jako je iterativní MS/MS a automatický match sekvence Vám pomohou s detekcí a identifikací málo intenzivních peptidů. Díky software MassHunter WalkUp mohou toto řešení využívat uživatelé jakékoli technické úrovně.
 
Post-translační modifikace - K plnému porozumění přesného složení proteinu nestačí znalost jeho základní struktury. Je třeba mít informace o modifikacích a variacích, které  vznikly během exprese. Jde o charakterizaci úrovně oxidace, lokalizaci míst deamidace a profilování glykanových modifikací. Tato analýza je součástí řešení MassHunter BioConfirm. Ladící algoritmus SWARM lze flexibilně nastavit jak pro měření intaktních proteinů, tak i malých molekul, jako jsou glykany, a proto lze na jednom přístroji řešit všechny výše jmenované úkoly, které biofarmaceutická analýza vyžaduje.
 
 
 

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru