Aplikační podpora

Cenové podmínky 

Den aplikační podpory nebo pokročilého SW školení aplikačním specialistou na Vašem pracovišti stojí 10 500,- Kč bez DPH (6 hodin čistého času) + cestovní náklady (dle místa konání a platného ceníku HPST pro aktuální rok). Konečná cena pak závisí na počtu skutečně strávených dní, který se odvíjí od náročnosti daného úkolu.

Pro konkrétní rozsah a nabídku aplikační podpory nebo školení na níže popsané SW nástroje kontaktujte daného aplikačního specialistu níže. 

Přehled školení a aplikační podpory pro GC/MS 

Mass Hunter Acquisition (pro SQ, QQQ, QTOF) - SW pro ovládání přístroje a sběr dat

 • ladění a kontrola přístroje
 • tvorba metod,vysvětlení jednotlivých parametrů, jejich funkce a optimální nastavení
 • tvorba sekvenčních tabulek, spouštění jednotlivých nástřiků a sekvencí
 • retention time locking - uzamykání retenčního času
 • základní diagnostika, ověření těsnosti inletu, jednotlivých spojů, MS detektoru a další

Mass Hunter Qualitative (pro SQ, QQQ, QTOF) - SW pro kvalitativní zpracování dat

 • základní nástroje pro práci s chromatogramy a spektry, extrakce vybraných chromatogramů ad.
 • snímání spekter, vyhledávání spekter v knihovnách
 • výpočet přesné hmoty (pro QTOF)
 • tvorba metod pro kvalitativní zpracování dat
 • automatizace vyhodnocování
 • export dat do dalších SW

Mass Hunter Quantitative (pro SQ, QQQ, QTOF) - SW pro kvantitativní zpracování dat

 • tvorba vyhodnocovacích metod pro SIM, SCAN, MRM data
 • kvantifikace analytů na základě kalibrační křivky či standarního přídavku
 • nástroje pro rychlou kontrolu velkého množství chromatogramů pomocí funkce Compounds-at-a-Glance
 • kontrola odlehlých výsledků, manuální úprava integrace, odečet blanku
 • práce s kalibrační křivkou, export dat, tvorba reportů

Unknowns analysis (pro SQ, QQQ, QTOF) - nástroj pro rychlé plně automatické vyhledávání píků pomocí spektrální dekonvoluce - možnost separace částečně či plně koeluovaných píků

 • identifikace píků na základě porovnání se spektrálními knihovnami (NIST, Willey, vlastní knihovny MS spekter)
 • procházení zpracovaných dat, export dat (použitelné pouze pro MS data naměřená ve Full SCAN módu)

Library editor (pro SQ, QQQ, QTOF) - SW umožňující tvorbu vlastních knihoven z naměřených dat

PCDL Manager (pro QTOF) - editace a tvorba HRMS knihoven

 • vyhlédávání v databázi/knihovně, tvorba sub-databází pro cílený screening
 • přidávání nového analytu, konverze přesné hmoty

Molecular Structure Correlator (MSC) (pro QTOF) - nástroj pro korelaci produktového spektra (MS/MS) se strukturním vzorcem

 • import spekter, nastavení vyhledávacího algoritmu
 • využití internetových zdrojů strukturních vzorců (Chemspider, PubChem) a knihovna Agilent

OpenLAB CDS 2.X (pro SQ) - SW pro ovládání přístroje, sběr dat a jejich vyhodnocení (kvalitativní a kvantitativní), tvorba reportů  

Michal Čaplygin
Michal Čaplygin
Aplikační specialista (GC a GC/MS)

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru