Rozsáhlý sortiment DAKO činidel pro průtokovou cytometrii je prověřený v laboratořích s rutinním využitím této technologie, ale i ve výzkumných a vývojových oblastech. Produkty Dako mají mimořádně silnou pozici v oblasti imunotypizace leukémií. Reagencie jsou kompatibilní s většinou přístrojů pro průtokovou cytometrii.  Rozsah nabízených protilátek/fluorochromů zahrnuje FITC, RPE, APC, RPE-Cy5, Pacific Blue a PerCP.

Jednobarevné reagencie

Tyto primární protilátky jsou konjugovány s jediným fluorochromem. Po konjugaci jsou nezreagované fluorochromy zcela odstraněny gelovou filtrací. V nabídce naleznete kvalitní monoklonální i polyklonální protilátky konjugované s jedním z níže jmenovaných fluorochromů. Ne všechny protilátky jsou k dispozici ve všech konjugovaných variantách.

Allophycocyanin (APC): Molární poměr APC / protilátka je cca. 1. Excitační vlnová délka 633 nm nebo 635 nm a emisní vlnová délka 660 nm.

Fluorescein (FITC): Molární poměr FITC/protilátka je cca 4. Excitační vlnová délka 488 nm a emisní vlnová délka 530 nm.

Pacific Blue (PB): Molární poměr PB/protilátka je cca 6. Excitační vlnová délka 406 nm a emisní vlnová délka 456 nm.

Peridinin Chlorophyll Protein (PerCP): Excitační vlnová délka 488 nm a emisní vlnová délka 676 nm

Phycoerythrin (RPE): Molární poměr RPE/protilátka je cca 1. Excitační vlnová délka 488 nm (modrá) a emisní vlnová délka 570 nm

Phycoerythrin-Cy5 (RPE-Cy5): Molární poměr RPE-Cy5/protilátka je cca 1. Excitační vlnová délka 488 nm pro RPE, převedena na Cy5, který má emisní vlnovou délku 670 nm.

Více informací naleznete zde.

Dvoubarevné reagencie

Dvoubarevná činidla jsou založena na kombinaci dvou nebo více protilátek značených fluorescein isothiokyanátem (FITC) a R-fykoerythrinem (RPE). Tato kombinace je zvláště účinná, protože oba fluorochromy mohou být excitovány při 488 nm. Emise fluorescence pro FITC je v zelené oblasti kolem 530 nm, zatímco emise RPE je v oranžové oblasti nad 570 nm.

Více informací naleznete zde.

Trojbarevné reagencie

MultiMix Triple-Color Reagents jsou komplexní a pečlivě vybrané panely založené na kombinaci tří protilátek značených fluorescein izothiokyanátem (FITC), R-fykoerythrinem (RPE) a alofykocyaninem (APC) nebo FITC, RPE a RPE-Cy5. Fluorochrom RPE-Cy5 sestává z kyaninového barviva Cy5, kovalentně vázaného na RPE. Triple-Color Reagents jsou navrženy pro průtokové cytometry vybavené 488 nm (modrým) světelným zdrojem pro excitaci FITC, RPE a RPE-Cy5 a 633/635 nm (červený) světelným zdrojem pro excitaci APC.

Triple-Color Reagents kombinace fluorochromů:
FITC/RPE/APC a FITC/RPE/RPE-Cy5

 Více informací naleznete zde

Izotypové a kontrolní reagencie

Izotypové a kontrolní reagencie s fluorochromem jsou důležitým nástrojem pro posouzení specifičnosti imunologického barvení.

Myší izotypové reagencie jsou založeny na monoklonálních myších protilátkách různých izotypů, a pokud není uvedeno jinak, jsou zaměřeny na Aspergillus niger glukóza oxidáza, enzym, který není přítomen ani indukovatelný v savčích tkáních. Kontroly jsou poskytovány jako konjugované, čištěné protilátky.

Králičí protilátkové kontroly byly připraveny ze séra neimunizovaných králíků. Kontroly byly zpracovány stejným způsobem jako naše konjugované králičí protilátky F(ab ')2.

Více informací naleznete zde.

Kity a doplňky

Kit pro stanovení kmenových buněk
CD34Count Kit se používá pro optimální stanovení CD34+ hematopoetických kmenových buněk.
Reagencie pro lýzu, fixaci a permeabilizaci
Dále jsou nabízena činidla pro lýzu erytrocytů a pro optimální přípravu vzorků před imunochemickým značením intracelulárních antigenů.
Kvantitativní analýzy
QIFIKIT® umožňuje měření hustoty antigenu. Kromě toho dovoluje mezilaboratorní srovnání dat z průtokové cytometrie.
Telomere PNA Kit
Telomere PNA Kit/FITC se používá pro měření délky telomer v hematopoetických buňkách obratlovců pomocí průtokové cytometrie.

Více informací naleznete zde.

Sekundární protilátky

 Činidla uvedená v této části byla upravena tak, aby poskytovala optimální specifickou fluorescenci a velmi nízké nespecifické pozadí v nepřímých imunofluorescenčních technikách.

Více informací naleznete zde.

Galerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru