Kodonové bias spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Kmeny BL21-CodonPlus obsahují extra kopie genů, které kódují tRNA, jejíž malé množství často limituje translaci heterologních proteinů v E. coli. Jsou ideální pro expresi genů...
Kodonové bias a rozpustnost spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Zkombinovali jsme technologii nízké růstové teploty s našimi poprvé uvedenými kompetentními buňkami BL21-CodonPlus a opět tak zvýšili pravděpodobnost úspěšné exprese. Exprese některých genů...
Nerozpustné proteiny spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Kompetentní buňky ArcticExpress jsou určeny pro běžnou bakteriální genovou expresi znesnadněnou nerozpustností proteinu. Tyto buňky jsou odvozeny od vysoce účinného kmene Stratagene BL21...
Toxické proteiny spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Základní kmen BL21 neobsahuje gen pro T7 RNA polymerasu a může být použit s expresními systémy bez T7 RNA polymerasy. Tento kmen poskytuje tu nejlepší kontrolu exprese genů extrémně...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru