* DNBSEQ-G400RS (kat. č. 900-000493-00) a DNBSEQ-G400 (kat. č. 900-000492-00), jejichž software byl nakonfigurován pro HotMPS, se MUSÍ používat ve spojení se sekvenačními reagenciemi HotMPS od MGI a NESMÍ se používat s reagenciemi CoolMPS nebo StandardMPS od MGI (ani s žádnými činidly obsahujícími 3'O-azidomethylovou blokovací skupinu). To je důležité, protože (i) takové sekvenátory nebudou účinně pracovat s činidly CoolMPS nebo StandardMPS společnosti MGI (nebo s jakýmikoliv činidly obsahujícími 3'O-azidomethylovou blokovací skupinu) a (ii) použití takových činidel vyvolá riziko řízení o porušení patentu. Použití činidel CoolMPS nebo StandardMPS společnosti MGI (nebo s jakýmikoliv činidly obsahujícími 3'O-azidomethylovou blokovací skupinu) s takovými sekvenátory bude mít za následek neplatnost jakékoli záruky, která mohla být poskytnuta společností MGI, a jakákoliv odpovědnost za porušení duševního vlastnictví vyplývající z použití takových činidel je vyloučena z jakéhokoliv odškodnění za duševní vlastnictví.

DNBSEQ G400* je univerzální NGS sekvenátor využívající HotMPS chemii. V jednom experimentu lze využít jednu nebo dvě Flow Cell (FC). FC je paternovaná, má čtyři dráhy a je možné na každé z nich sekvenovat jiné vzorky.

Parametry:

parametry

parametry

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru