OVĚŘENÍ VÝKONNOSTI

Ověření výkonnosti systému (operační kvalifikace, Operation qualigication - OQ) je souhrn testů ověřujících jak výkonnost jednotlivých částí chromatografického systému, tak i daného systému jako celku provedením testovacích analýz za definovaných podmínek a následným vyhodnocením získaných výsledků. Pravidelné provádění ověření výkonnosti systému je jedním ze základních požadavků pro akreditované laboratoře pracující v systému správné laboratorní praxe (GLP). Podmínkou provedení OQ je zajištění odpovídajícího stavu daného systému provedením preventivní údržby. 

ACE kvalifikace

Jako autorizovaný distributor provádíme Ověření výkonnosti systémů pomocí "Automated Compliance Engine" softwaru (tzv. ACE). Jedná se o software vyvinutý firmou Agilent Technologies, který je neustále aktualizován o nové standardy auditorských organizací (včetně FDA) a jednotlivých světových lékopisů (US Pharmacopeia, European Pharmacopeia a dalších). Zákazníky velmi oceňovanou předností ACE kvalifikace je možnost úpravy a přidávání dodatečných měřených hodnot (tzv. set points) a možnost rozšíření kvalifikace o nadstandardní testy. Ověření výkonnosti pomocí ACE nám umožňuje provádět i kvalifikace analytických systémů jiných výrobců než Agilent Technologies (např. WATERS, Shimadzu). Výsledkem ověření výkonnosti je ucelený report o provedených testech. Report může být v papírové i elektronické formě (elektronická forma umožňuje uchování i raw dat). Součástí kvalifikace je i vystavení certifikátu o provedených službách.

Na stránkách Agilent Technologies můžete najít další informace o ověření výkonnosti pomocí ACE včetně dokumentů s popisem testů pro jednotlivé typy instrumentace. (Nedoporučujeme o zasílání požadavků přes formulář na těchto stránkách. HPST a Agilent nemají propojené databáze požadavků zákazníků a při přeposílání požadavků z Agilentu do HPST může dojít k časové prodlevě. Pokud máte zájem o další informace nebo si přejete kvalifikaci objednat, kontaktujte prosím HPST servisní oddělení.)

CLASSIC kvalifikace

Některé systémy (např. Bioanalyzér, starší typy ICP) kvalifikujeme za použití dokumentace vyvinuté výrobcem.... 

FUNKČNÍ VERIFIKACE

Akreditované laboratoře nefarmaceutického typu, které pracují podle ISO 17025 případně podobných akreditačních požadavků mohou využít naší nabídky funkční verifikace. Jedná se o provedení testů ověřujících základní parametry a funkčnost systémů. Tato služba je vhodná zejména pro potravinářské, environmentální a forenzní laboratoře.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru