Co je zboží dvojího použití?

Zboží a technologie dvojího použití představují širokou škálu produktů v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti. Jsou vyráběny
a předurčeny pro civilní použití, ale vzhledem k svému charakteru a vlastnostem mohou být zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů případně pro vojenské účely.“

Na seznam zboží dvojího užití jsou zařazeny také vysoce rizikové biologické agens a toxiny („VRAT“) a rizikové biologické agens a toxiny („RAT“)

V loňském roce jsme se stali držitelem povolení k nakládání s vysoce rizikovým biologickým agens nebo toxinem podle § 3 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb pro tyto skupiny látek:

Aflatoxiny

peanuts-2934789_340-240x197.jpg

Patří mezi mykotoxiny – látky s extrémně vysokou toxicitou. Popsáno jich bylo cca 20 druhů, mezi nejčastěji se vyskytující patří B1, B2, G1, G2. Jejich označení pochází od barvy fluorescence v UV oblasti: B1 a B2 poskytují modrou fluorescenci (Blue), G1 a G2 žlutozelenou (yellow-green).

Aflatoxiny poškozují zdraví člověka i zvířat, primárně postihují játra a byl u nich prokázán karcinogenní účinek.

Vyskytují se v potravinách – kukuřice, arašídy, ořechy, koření (chilli, paprika), toxiny lze často najít v mléce zvířat, která byla krmena kontaminovanou potravou.

Vzhledem k vysoké toxicitě jsou pro aflatoxiny v obilovinách, arašídech, skořápkových plodech, mléku, koření a kojenecké a dětské výživě stanoveny nejvyšší přípustné limity.

Botulinové toxiny

Botulotoxin (tzv. „klobásový jed“) je považován za jeden z nejúčinnějších jedů (z přírodních je nejjedovatější).  Otrava botulinem zapříčiňuje onemocnění nazvané botulismus. Je odolný vůči HCl, tedy žaludeční šťávě a trávení. Botulin je termolabilní a ničí ho teplota nad 60 °C.

Do těla se obvykle dostává z potravy kontaminované sporami bakterií Clostridium botulinum. Jde o špatně tepelně opracované konzervy a uzeniny, nakládanou zeleninu, houby v oleji  apod, které neprošly teplotou v jádru 121 °C, při níž se bakterie eliminuje. Spory mohou být přítomny dokonce i v medu. 

Mikrocystiny

Jsou to látky izolované ze sinic rodu Microcystis, rostoucí ve sladkých a slaných vodách. Jsou to chemicky stabilní látky, ale podléhají poměrně rychlé biodegradaci, jsou-li rozpuštěny ve vodě. Toxicita je velmi vysoká, toxiny jsou hepatotoxické. Mezi typické příznaky patří žloutenka, bolesti břicha, zvracení. Ke smrti dochází během několika dnů. Chronické intoxikace mohou vyvolat rakovinu žaludku. Úmrtnost je vysoká, pokud není zahájeno včas léčení.

Druhy – Mikrocystin LR, RR, YR, LF, LW, LY

Trichothecenové toxiny

pexels-photo-326082-330x220.jpeg

Mykotoxiny produkované houbami rodu Fusarium. Trichotheceny jsou členěny do čtyř základních skupin, z nichž nejdůležitější jsou typy A a B.
Typ A – T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol a diacetoxyscirpenol (DAS)
Typ B – deoxynivalenol, nivalenol a fusarenon X
Hlavní zdroje, jenž trichotheceny v potravinách a krmivech kontaminují, jsou kukuřice, oves, pšenice a ječmen.
Vzhledem k vysoké toxicitě a značnému rozšíření patří u nás k zdravotně nejzávažnějším mykotoxinům.Seznam nabízených látek naleznete zde.  Doplňující seznam mykotoxinů naleznete zde.


Osobou zodpovědnou za vyřizování nabídek a objednávek tykajících se látek dvojího použití je Mgr. Jana Kaufmanova, v případě dotazů ji neváhejte kontaktovat.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru