Registrace na školení (závazná přihláška)

Objednatel (nepovinné)
Účastník školení
Toto pole bude použito na certifikátu o účasti na školení!
Specifikace školení
Sériové číslo instrumentu
Verzi SW najdete v okně Vašeho softwaru kliknutím na menu "Help" -> "About". Například A.xx.xx nebo B.xx.xx apod.
Platební informace
Faktura bude vystavena do 10 pracovních dnů po skončení školení na základě této závazné přihlášky.
Uveďte do poznámky číslo objednávky nebo servisní zakázky kvůli identifikaci Vašeho nákupu.
Oficiální objednávka
Pokud Váš zaměstnavatel vyžaduje na faktuře číslo objednávky, pošlete ji prosím na adresu servis@hpst.cz, poštou nebo faxem (244 001 235) nejpozději do data zahájení školení. V případě, že objednávku neobdržíme, bude faktura vystavena na základě této závazné přihlášky. Pokud již objednávku máte, můžete ji přiložit k této přihlášce zde:
Smluvní podmínky

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se zavazujete k účasti na vybraném školení a k zaplacení uvedené ceny. Fakturu vystavíme obratem a pošleme na Vaši e-mailovou adresu. Prosíme o její přeposlání Vašemu účetnímu oddělení.

V případě potřeby je možné poslat na školení místo přihlášené osoby náhradníka. V takovém případě nás prosím neprodleně informujte.

HPST, s.r.o., si vyhrazuje právo školení zrušit nebo přesunout na jiný termín. Zástupce HPST, s.r.o., bude v těchto případech registrované účastníky školení kontaktovat pomocí e-mailu uvedeného v tomto formuláři a nabídne možnost zrušení registrace nebo přesunutí účasti na jiný termín.

Do poznámky uveďte jakékoliv další informace