APOPTEST™-FITC

APOPTEST ™ -FITC byl navržen pro měření apoptózy u různých typů suspendovaných buněk pomocí průtokové cytometrie. Souprava obsahuje fluoresceinem konjugovaný annexin V, propidium jodid a vazebný pufr. Buňky suspendované ve vazebném pufru se smísí s fluoresceinem konjugovaným annexinem V a propidiumjodidem. Po inkubaci po dobu 10 minut jsou buňky připraveny k analýze. Kombinace annexinu V / FITC a propidiumjodidu umožňuje rozlišit tři odlišné fenotypy: neapoptotické živé buňky, které jsou neznačené, apoptotické buňky, které jsou značeny annexinem V / FITC, a nekrotické buňky, které jsou značeny oběma annexin V / FITC i propidium jodidem.

Objednací číslo: K2350

Velikost balení: 100 testů

Určeno pouze pro výzkumné účely.

Autor: Iva Adamová - Produktový specialista (Skupina genomiky a diagnostiky)
Tel: 702 281 171
Poslední aktualizace: 06/05/2020 - 10:20

Brožury, Technické specifikace