Protilátky pro průtokovou cytometrii - DAKO

Rozsáhlý sortiment DAKO činidel pro průtokovou cytometrii je prověřený v laboratořích s rutinním využitím této technologie, ale i ve výzkumných a vývojových oblastech. Produkty Dako mají mimořádně...
Kappa a lambda reagencie jsou důležité v diagnostice a identifikaci hematopoetických malignit B-buněk. Výhody Dako polyklonálních kappa a lambda reagencií -          Všechny reagencie kappa a lambda...
Sada Telomere PNA / FITC pro průtokovou cytometrii poskytuje vhodný způsob měření telomerických sekvencí v hematopoetických buňkách obratlovců. Souprava obsahuje činidla pro 20 duplicitních testů (40...
Fixační a permeabilizační sada pro průtokovou cytometrii. IntraStain je určen pro dvoustupňovou fixaci a permeabilizaci jednobuněčných suspenzí. Tento postup umožňuje imunologickou detekci...
APOPTEST ™ -FITC byl navržen pro měření apoptózy u různých typů suspendovaných buněk pomocí průtokové cytometrie. Souprava obsahuje fluoresceinem konjugovaný annexin V, propidium jodid a vazebný pufr...
Terminální deoxynukleotidyltransferáza (TdT) je protein o velikosti 58 kDa, který katalyzuje polymeraci deoxynukleotidů na 3 'hydroxylovém konci. TdT je přítomen v jádrech normálních prekurzorů T a B...