ICP-MS - Hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem

ICP-MS systémy Agilent Technologies mají výjimečný design a především jedinečný výkon.

Od počátku, když se technika ICP-MS vyvinula na přední techniku pro stopovou analýzu kovů, byl Agilent v popředí vývoje, konstrukce a designu. Vždy přinášel  mnoho unikátních inovací a dosahoval tak bezkonkurenčního prodejního úspěchu.

S řadou ICP/MS spektrometrů 7700 a 7900 Agilent pokračuje s dalším zvyšováním výkonnosti, snižováním a potlačováním interferencí, zlepšováním produktivity a zároveň jednodušším použitím, údržbou a servisem.

Unikátním technologickým řešením je ICP/MS/MS spektrometr Agilent 8800 Series, který přináší i do oblasti ICP-MS analýz technologii MS/MS (QQQ) ve formě hi-end řešení pro kvantifikační analýzy. Tímto krokem získal Agilent opět výrazný náskok před konkurencí a zúročil tak svoje zkušenosti z oblasti GC/MS/MS a LC/MS/MS analýz.

Nemusíme tedy nabízet kompromisy, ale to nejlepší řešení pro Vaše potřeby a aplikace.

 

Výjimečný design. Jedinečný výkon. Od počátku, když se technika ICP-MS vyvinula na přední techniku pro stopovou analýzu kovů, byl Agilent v popředí vývoje a designu, zavádějící mnohodůležitých...
Metalomika - disciplína pro systematické studium metalomů, interakcí a funkčních spojení kovů a jejich specií s geny, proteiny, metabolity a ostatními biomolekulami v živých organizmech a...
Zjednodušené ICP-MS pro rutinní aplikace Systém 7700e standardně zahrnuje kolizní celu s He režim pro spolehlivé odstranění interference a "Core" verzi MassHunter softwaru. Poskytuje jednoduché,...
Vysoký výkon pro ultrastopovou analýzu polovodičů Model 7700s je navržen pro ultrastopovou prvkovou analýzu vysoce čistých materiálů v oblasti polovodičů. S vysoce účinným systémem zavedení vzorků,...
Silný nástroj pro rutinní, počtem vzorku náročné a matricově bohaté aplikace Model 7700x je navržen především pro rutinní analýzy vzorků s vysokým obsahem matrice a standardně zahrnuje modul High...
Nová technologie - nový výkon.   Nová řada ICP-MS Agilent 8800 series je světově první ICP Triple Quad (ICP-QQQ) - unikátní přístroj, který přináší takové možnosti aplikací a výzkumu, které nebylo...
Kompletní řešení od jednoho výrobce, zaručená 100% kompatibilita Agilent ICP-MS systémy jsou široce používány pro speciační analýzu v oblasti výzkumu i rutinních laboratoří s mnoha příklady aplikací...