ICP-MS - Hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem

ICP-MS Agilent Technologies - výjimečný design - jedinečný výkon.

Firma Agilent Technologies stála před více než 30 lety na samém počátku techniky ICP-MS. Stejně jako před lety, tak i dnes, stojí Agilent v čele vývoje a i nadále jako první přináší unikátní inovativní řešení, díky kterým je dosahováno lokálně i celosvětově bezkonkurenčních prodejních úspěchů a spokojených uživatelů.

S řadou ICP/MS spektrometrů 7800 a 7900 s jednoduchým kvadrupólem Agilent pokračuje s dalším zvyšováním analytického výkonu, potlačováním interferencí, zlepšováním produktivity a zároveň jednodušším použitím, údržbou a servisem.

Stále unikátním a nepřekonaným technologickým řešením je modelové řada ICP-MS 8900. Jedná se o ICP/MS/MS spektrometr s tandemovým uspořádáním dvou hmotnostních detektorů a reakčně-kolizní celou, který přináší hi-end řešení pro interferencí prosté kvantitativní analýzy. Díky zúročení bohatých zkušenosti z oblasti GC/MS/MS a LC/MS/MS získal Agilent v oblasti ICP s hmotností detekcí opět výrazný náskok před veškerou konkurencí.

Díky ucelenému portfoliu nemusíme nabízet kompromisy, ale to nejlepší řešení pro Vaše potřeby a aplikace.

Ideální nástroj pro rutinní aplikace Model 7800 je navržen především pro rutinní analýzy Vašich běžných vzorků. Standardně zahrnuje modul High Matrix Introduction (HMI), který díky až 25-ti násobnému...
Agilent 7900 ICP-MS Agilent 7900 ICP-MS je v současnosti absolutně nejvýkonnějším a technicky nejdokonalejším single kvadrupólovým systéme na trhu. Do uvedení modelu 7900 na trh, byl nejvýkonnějším a...
Nová technologie - nové možnosti.   Po velmi úspěšném uvedení modelu Agilent 8800 ICP-MS QQQ v roce 2012 vstoupila v roce 2016 na trh nová inovovaná řada ICP-MS Agilent 8900 series. Jedná se o...
Na této stránce nelaznete praktická názorná videa pro údržbu Vašich ICP-MS systémů Agilent. Troubleshooting and Maintenance of ICP-MS Systems PART 1: Overview Troubleshooting and Maintenance of ICP-...
Vpravo na této stránce naleznete v záložce "Vzdělávací materiály" publikace ICP-MS Journal Agilent. Jednotlivá vydání přinášejí informace o novinkách a trendech v oblasti techniky ICP-MS. ICP-MS...
Kompletní řešení od jednoho výrobce, zaručená 100% kompatibilita Agilent ICP-MS systémy jsou široce používány pro speciační analýzu v oblasti výzkumu i rutinních laboratoří s mnoha příklady aplikací...
Metalomika - disciplína pro systematické studium metalomů, interakcí a funkčních spojení kovů a jejich specií s geny, proteiny, metabolity a ostatními biomolekulami v živých organizmech a...
Silný nástroj pro rutinní, počtem vzorku náročné a matricově bohaté aplikace